Bokus samordnas med Akademibokhandeln

Nätbokhandeln Bokus kommer att drivas som ett dotterföretag till Akademibokhandelsgruppen AB. Båda företagen ingår i KF-koncernen. Sammanslagningen syftar till att utnyttja fördelarna med den starka ställning som koncernen har idag inom både näthandel och den traditionella bokhandeln.I samband med förändringen avgår nuvarande vd i Bokus, Anders Ringnér. Till t f vd har från och med den 17 september utsetts Erik Liedberg, som samtidigt fortsätter sitt nuvarande arbete som förlagschef för Rabénförlagen inom Norstedts Förlagsgrupp.

− Erik Liedberg har framgångsrikt drivit förändrings- och utvecklingsarbete i sina tidigare befattningar i koncernen. Han har bred erfarenhet från bokbranschen och hans kompetens svarar mycket väl mot de utmaningar och möjligheter som Bokus står inför idag, säger Lars Idermark.

Bokus, som ingår i KF-koncernen sedan 1998, säljer böcker och ljudböcker via Internet. Sortimentet är brett och omfattar cirka 3,5 miljoner titlar, utgivna i ett flertal olika länder. Marknadsandelen uppgår till cirka 30 procent. Försäljningen ökade förra året med cirka 20 procent till närmare 400 miljoner kronor.

För att stärka lönsamheten inleddes ett omfattande effektiviseringsprogram under 2007. Det omfattade bland annat ett antal förbättringsåtgärder på logistikområdet och projekt för att utveckla och tillvarata synergier inom Akademibokhandeln och bokförsäljningen inom Coop-kedjorna.
_ _ _ Ytterligare upplysningar: Lars Idermark, vd och koncernchef KF, 08-743 26 70 Maria Hamrefors, t f vd Akademibokhandeln, 08-769 87 10 KFs Pressjour: 08-743 26 26

KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruföretaget Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media, fastigheter och finans. Se även www.kf.se, www.bokus.se och www.akademibokhandeln.se

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera