Coop MedMera-kontona återgår till KF

Avvecklingen av Coop Bank: Coop MedMera-kontona återgår till KF Avvecklingen av Coop Bank väntas snart vara slutförd. KF har kommit överens med likvidatorn för Coop Bank om att de Coop MedMera-konton som funnits i banken nu återgår till KF. För kontohavarna innebär detta i praktiken inga förändringar. Kontot fungerar på samma sätt som tidigare. KF garanterar sedan i juni, då avvecklingen inleddes, alla medel på kontona på samma sätt som innan dessa överfördes till banken. KF tar ansvar för att kontohavarna får information om förändringen. I oktober 2002 överfördes cirka 500 000 Coop MedMera-konton från KF till Coop Bank. Kontona har hela tiden hanterats av KF Kort på samma sätt som före överföringen. Som en del av avvecklingen av banken återgår nu kontona till KF. Kontaktperson: Börje Fors, vd och koncernchef KF, 08-743 17 10 Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 21 13, 0707-940 940, gunilla.dahlqvist@coop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar