Coop MedMera utökar samarbetet med Expert

Coop MedMera-kortet utvidgar från och med den 20 augusti sitt samarbete med hemelektronikkedjan Expert till att gälla kedjans samtliga 230 butiker över hela landet.

Coop MedMera, som är konsumentkooperationens medlemskort, är redan idag marknadens bredast kundkort. Genom det utökade samarbetet med Expert kan det nu användas i drygt 1 200 butiker och stormarknader, både inom kooperationen och hos samarbetspartners.

– Samarbetet med Expert innebär att konsumentkooperationens medlemmar och kunder nu får ännu fler möjligheter att samla poäng på sina inköp och därmed få tillgång till en ökad mängd rabatter och erbjudanden. Expert är en partner som mycket väl uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och kundbemötande, säger Lena Grönwall, marknadschef för Coop MedMera.

Det ökade samarbetet med Expert är det första steget i en utvidgning med en rad nya partners som MedMera planerar under den närmaste tiden. I och med att MedMera AB nyligen beviljats banktillstånd av Finansinspektionen kommer också ett antal nya finansiella tjänster att erbjudas.

För ytterligare information kontakta:
Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 26 60, gunilla.dahlqvist@kf.se
Lena Grönwall, marknadschef Coop MedMera, 08-743 50 23, lena.gronwall@kf.se
Se även: www.coopmedmera.se

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar