Delårsrapport Kooperativa Förbundet (KF) januari-augusti 2007

Fortsatt förbättring av rörelseresultatet


· Räntebärande nettoskuld uppgick till 400 Mkr (432). Den finansiella ställningen är fortsatt stark och soliditeten uppgick till 44,2 % (42,7).

Läs hela delårsrapporten med vd-kommentar i bif. pdf-fil.

För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Idermark, vd och koncernchef, tfn: 08-743 26 70, lars.idermark@kf.se Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 26 60, 0707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.seKooperativa Förbundet (KF) KF är förbund för landets 54 konsumentföreningar med drygt 3 miljoner medlemmar. KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagen KF Fastigheter, KF Invest, MedMera Bank, Norstedts Förlagsgrupp, Akademibokhandeln, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi samt Vår Gård Saltsjöbaden.

Coop Sverige, som ingår i intresseföretaget Coop Norden AB, driver kedjorna Coop Konsum, Coop Forum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg. Den konsumentkooperativa detaljhandeln i Sverige ägs och drivs även av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden.

Se www.kf.se för ytterligare information om KF.

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera