KF säljer Löplabbet till Intersport

Intersport köper Löplabbet av KFI Kapital AB, helägt dotterbolag inom KF-koncernen.
– Vi har länge sett behovet av ett separat specialist-koncept. Med Löplabbets trovärdighet och Intersports styrkor som kedja flyttar vi fram positionerna rejält, säger Ulf Kinneson, vd Intersport.  

Löplabbet har sedan starten 1984 varit synonymt med kunskap, expertis och löpglädje. En specialistbutik av löpare, för löpare med fokus på individuell rådgivning vid val av produkter. Idag har Löplabbet 13 butiker spridda över hela Sverige och omsätter cirka 110 MSEK.

– Nu tar vi nästa kliv på vår resa mot att bli bäst på sport. Nu kan vi tydligare kommunicera vår gedigna kunskap och samtidigt utvecklas ytterligare genom att dra lärdom av Löplabbets erfarenheter. Running är och förblir ett av våra tunga fokusområden, säger en nöjd Ulf Kinneson.

KFI Kapital AB säljer sin andel på 80 procent av aktierna i Löplabbet som ett led i den renodlingsprocess som pågår inom KF-koncernen.

– Intersport är en bra köpare av Löplabbet och som kan fortsätta att utveckla kedjan. Vi är mycket nöjda med den här lösningen, säger Stefan Lambert, vd KFI Kapital.

Löplabbet-butikerna drivs vidare under Löplabbets namn, men i Intersports regi. Löplabbets vd Tom Kellheim kommer att ha fortsatt ansvar för konceptets utveckling.

– Det känns oerhört inspirerande att ansluta sig till världens största sportkedja, säger Tom Kellheim. Det innebär förutsättningar och resurser som lyfter vår affärsidé till nya höjder.

Vid frågor kontakta:
Anni Sandgren, Presskontakt Intersport, anni.sandgren@intersport.se, tel. 031-727 94 52
Stefan Lambert, vd KFI Kapital, tel. 010-743 26 80
KF och Coop pressjour, tel. 010-743 13 13

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. Se även www.kf.se

Intersport är ett av Sveriges mest kända varumärken med över 150 butiker i Sverige. 2013 omsatte de svenska Intersport-butikerna 4,1 miljarder kronor. Intersport Sverige AB ingår i IIC, Intersport International Corp. - världens största sportkedja med fler än 5 500 butiker i 43 länder. Intersport-gruppen omsätter över 10,6 miljarder euro globalt. www.intersport.se

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar