Konsumentkooperationen och LRF i samarbete kring lokalt producerad mat

Konsumentkooperationen och LRF har inlett ett samarbete för att utveckla utbudet av lokalt producerad mat i konsumentkooperationens butiker i hela landet. En ny regional organisation har skapats med uppgift att hitta fler lokala odlare och producenter och se till att deras varor finns i kooperationens alla Coop-butiker.Konsumentkooperationen är föregångare inom lokalt producerad mat med mycket framgångsrika regionala satsningar av bland andra konsumentföreningarna Värmland och Bohuslän/Älvsborg, samt Konsum Nord och Norrbotten. Nu ska de goda exemplen spridas till kooperationens Coop-butiker i hela landet.

– Försäljningsframgångarna i dessa områden samt våra egna undersökningar bland medlemmarna visar att intresset för lokal mat är stort och ökar. Vi har marknadens mest medvetna kunder, och de vill veta var maten kommer ifrån och hur den producerats. De vill ha möjlighet att välja god mat med lokal karaktär som minimerar matens klimatpåverkan, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i Kooperativa Förbundet (KF).

Inom LRF är man också mycket positiv till den gemensamma satsningen.

– Det här känns väldigt bra. Två av tre bönder vill att mer av deras produktion säljs som lokalproducerad på närmarknaden. Också konsumenterna vill ha mer närproducerad mat. Genom samarbetet med Coop kan vi öka utbudet i butik och skapa bättre lönsamhet för såväl bönder som handlare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Arbetet med att identifiera nya producenter samt att utveckla kvalitetssäkring, logistik och gemensam marknadsföring fortsätter nu. Under nästa år kommer allt fler lokalt producerade matvaror att nå butikshyllorna. Målsättningen är att konsumentkooperationens butiker ska ha det största utbudet av lokalproducerad mat.

För mer information: Lars Idermark, vd och koncernchef KF, 08-743 26 70 Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF, 08 – 787 50 03 KFs pressjour, 08-743 26 26 Coop Sveriges pressjour, 08-743 23 33.
LRFs pressjour, 070 – 521 52 07 Kooperativa Förbundet (KF)

KF är förbund för landets 48 konsumentföreningar med ca 3 miljoner medlemmar. KF är också en detaljhandelskoncern. Kärnverksamheten dagligvaruhandel drivs av Coop Sverige med kedjorna Coop Konsum, Coop Nära och Coop Extra samt stormarknaderna Coop Forum och Coop Bygg. Därutöver ingår följande dotterbolag i KF: Stockholmsbutiken Daglivs, KF Näthandel (Mataffären.se), KF Fastigheter, MedMera Bank, Norstedts Förlagsgrupp, Akademibokhandeln, Bokus, Pan Vision, Tidningen Vi, Vår Gård Saltsjöbaden och KF Gymnasiet. Till koncernen hör även KF Sparkassa och Läckeby Water Group samt ett antal interna affärsstödjande funktioner för förvaltning av finansiella tillgångar, revision och ett antal andra tjänster. Se även www.kf.se

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera