Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1998-09-01-1999-12-31 Kopparbergs +21,5 Mkr

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1998-09-01- 1999-12-31 Kopparbergs +21,5 Mkr Kopparbergs har med sin produktmix med tonvikt på en internationell satsning på cider visat att även ett svenskt bryggeri kan hävda sig internationellt. Vi har under året startat upp ett flertal marknader. På dessa marknader har vi satsat stort på marknadsföring som skall ge resultat år 2000 och 2001. Vi har nu egna kontor i både England och Spanien. Sofiero Bryggeri i Laholm, som förvärvades av Kopparbergs Bryggeri i december 1999 har medfört att vi kan profilera oss vidare på nisch- produkter. Under det gångna året har vi visat hög kvalitet på våra produkter och vår långsiktiga marknads-bearbetning går helt enligt planerna. Vår målsättning internationellt är att bl a bli en av de ledande cidertillverkarna i Europa och tack vare kompetent personal samt ett unikt koncept är detta ett högst realistiskt och uppnårligt mål. Verksamheten Kopparbergs Bryggeri AB tillverkar, säljer och distribuerar öl, cider, läskedrycker och sprit samt säljer och distribuerar vin. Innevarande räkenskapsår omfattar tiden 1998-09-01 - 1999-12-31 (16 månader). Koncernen Koncernens resultat för innevarande period uppgår till 21,5 Mkr (10,5 Mkr). Fakturerad försäljning inklusive dryckesskatt för innevarande räkenskapsår steg med 12,2 % till 701,7 Mkr (625,7 Mkr). Nettofaktureringen för samma period steg med 13,4 % till 486,1 Mkr (428,7 Mkr) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00920/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar