Redeye - Förbättrade utsikter för Kopy Goldfields

Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att de fortsätter med Steg 2 i prospekteringsprogrammet på Krasny-licensen genom att investera ytterligare 3 MUSD. Denna nyhet ökar chanserna för Krasny och minskar risken i Kopy. Bolaget har även genomfört en nyemission på 10,9 MSEK och omförhandlat villkoren för ett lån på 3 MSEK. Detta tillsammans med ett starkt kostnadsfokus säkrar finanserna i närtid. Vi bedömer det sannolikt att bolaget kommer erhålla tilläggsköpeskillingen om 2 MUSD från GV Gold. Vårt motiverade värde i ett Base-case har höjts då vi ser ökade möjligheter för att Krasny skall tas i produktion. Värderingen gynnas även av den svaga kronan i förhållande till dollarn. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/My5  

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera