Om oss

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är är indelat i två områden, idrott och hälsa. Korpen Idrott riktar sig mot både företag och enskilda personer med motion och idrott på olika nivåer. Korpen Hälsa syftar till en bättre hälsa och fungerar som en resurs i det långsiktiga hälsoarbetet på arbetsplatsen och som partner och genomförare i olika folkhälsoprojekt.