800 000 personer väljer i bortglömt pensionsval

800 000 personer väljer i bortglömt pensionsval I höst väljer svenska folket inte bara vem som ska förvalta premiepensionen i det nya allmänna pensionssystemet. Ett minst lika viktigt val gör cirka 800 000 kommun- och landstingsanställda när de bestämmer vem som ska förvalta en del av deras tjänstepension. För en normal inkomsttagare kan tjänstepensionen betyda upp till 10-20 procent extra i månaden som pensionär. Om okunskapen är stor om allmän pension så är den än högre om tjänstepensionen. Många känner inte till något alls om tjänstepension. Åtta av tio kvinnor saknar kunskap om tjänstepensioner enlig en undersökning gjord i år av Pensionsforum. - Det är viktigt att inte glömma bort tjänstepensionsvalet. För många är tusenlapparna från tjänstepensionen avgörande för om man klarar ekonomin eller inte. Premiepensionsvalet är viktigt, både vi som försäkringsbolag och media måste ta ansvar för att också informera om tjänstepensionsvalet. Det får inte bli det glömda valet, säger Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen på KPA AB. Tjänstepensionsvalet, PFA98, berör cirka 800 000 anställda i kommuner och landsting. Många är kvinnor med låga inkomster vilket gör det än viktigare att tänka igenom och planera ekonomin inför pensionen. För en person som är 34 år, börjar jobba 1998, år 2000 har 16 000 i lön och går i pension vid 65 års ålder kommer tjänstpensionen att utgöra 2 057 kr av en totalpension på 10 571 kr Pension 65 år Tjänstepension 2 057 Allmän pension 8 514 Summa 10 65 procent av 571 slutlön Kerstin Grönwall har fem råd till den som berörs av tjänstepensionvalet, PFA98: * Hör med arbetsgivaren om vad som gäller för dig. Hur stor blir den individuella delen i din kommun. * Tänk på att få en bra balans när det gäller säkerhet, risk, avkastning och avgifter när du placerar i premiepensionsvalet och tjänstepensionsvalet. Sid 2 av 2 * Se över ditt övriga sparande - ett privat pensionssparande på ett par hundralappar i månaden kan vara ett bra komplement. * Fråga ditt försäkringsbolag eller bank om hjälp med planeringen inför pensionen. * Läs på hemsidor. KPAs hemsida är: www.kpa.se Fakta om PFA 98 * Valet berör cirka 800 000 anställda i kommuner, landsting, församlingar, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. * Valet sker mellan september och december år 2000. Det är arbetsgivaren som beslutar när valet ska ske. * När arbetsgivaren avsätter avgiften till den framtida tjänstepensionen går mellan 1 procent och 4,5 procent, beroende på avtalsområde, av lönen till en individuell del. * Arbetstagaren väljer själv hur den individuella delen av pensionen ska förvaltas. * Man kan välja försäkringsbolag och typ av försäkring: traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. * Den individuella delen kan tas ut från 55 års ålder och resten av tjänstepension från 61 års ålder. * Arbetstagaren ska ha bestämt sig senast den 31 december 2000. * De som inte gör något val får den individuella delen placerad hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. * Det finns möjlighet att varje år göra val för sin tjänstepension. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen, KPA AB, Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 Tel KPA pressjour: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar