Den 31 januari Sista dag för överföring av pensionsrätt

Den 31 januari Sista dag för överföring av pensionsrätt En nyhet i det nya allmänna pensionssystemet är att det går att överlåta pensionsrätt för premiepension till make/maka och registrerad partner. Sista dag för överföring för år 2000 är den 31 januari. Den som missar den dagen har ingen möjlighet att föra över pensionsrätten för i år. Det går inte att göra överföring i efterhand. - Anledning till överflyttning kan vara att den ena partnern i ett förhållande är barnledig och kanske väljer att arbeta deltid några år när barnen är små. Därmed minskas lönen och det påverkar pensionen vilket då kan kompenseras av den som arbetar heltid under dessa år, berättar Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen på KPA. Premiepensionen utgör 2,5 procent av lönen i det nya pensionssystemet. Ett års intjänad premiepension måste föras över per gång. Pensionsrätt går inte att överlåta för tid innan äktenskap/registrerat partnerskap eller retroaktivt. Överförd pensionsrätt går inte att i efterhand ta tillbaka och gäller tills att den dras tillbaka. Överflyttningen upphör automatiskt vid skilsmässa. - Den överförda premiepensionen minskas med 14 procent för mottagaren. Det är kostnaden. För den som tjänar 25 000 kronor eller mer finns möjlighet att överföra maximalt 7 500 kronor per år. Kostnaden kan därmed inte bli mer än 90 kronor per månad. I gengäld kan det innebära flera tusenlappar extra varje månad för mottagaren i livsvarig pension från 65-årsdagen, säger Kerstin Grönwall. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, Projektledare för pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 Blankett för överföring finns på hemsidan: www.pension.nu Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs i dag av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar