Etiska fonder anmälda till PPM

Etiska fonder anmälda till PPM Samtliga fonder från KPA är nu anmälda till PPM. De fyra fonderna är etiska och har mycket konkurrenskraftiga avgifter. Förvaltningsavgiften för aktiefonden, blandfond 1 och 2 är låga 0,95 procent och för räntefonden endast 0,50 procent per år. Köp av fondandel, inlösen av fondandel och byte av fonder är avgiftsfria. - Våra fonder är ett unikt alternativ för det växande antal svenskar som vill att fondsparandet ska ske i överensstämmelse med de egna värderingarna, utan att för den skull ge avkall på avkastningen, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder. De fyra fonderna är: KPA Etisk Aktiefond, KPA Etisk Blandfond 1, KPA Etisk Blandfond 2 och KPA Etisk Räntefond. KPAs fonder har sedan starten den 1 mars i år gått mycket bra. KPA Etisk aktiefond tillhör exempelvis stjärnorna bland de fonder som investerar i företag över hela världen. - Sedan fonden startade den 1 mars i år har den gått upp med 42,5 procent vilket gör den till fjärde bästa aktiefond i kategorin fonder som investerar över hela världen, säger Carina Lundberg. KPAs etiska placeringskriterier innebär att investeringar görs i aktier i företag som reducerar sin negativa miljöpåverkan. Men däremot inte i företag som producerar vapen, alkohol, tobak eller sysslar med kommersiell spelverksamhet. Företagen får inte heller producera energi baserad på olja, kol, naturgas och kärnkraft. KPA Etisk Aktiefond har en normalfördelning på 100 procent aktier, varav hälften i svenska och hälften i utländska aktier. KPA Etisk Blandfond 1 har en normalfördelning på 50-60 procent i räntebärande värdepapper och 40-50 procent i aktier, därav minst 1/5 i utländska aktier. KPA Etisk Blandfond 2 placerar 1/3 i svenska aktier, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande värdepapper. KPA Etisk Räntefond placerar 100 procent i räntebärande papper utställda i svenska kronor med en genomsnittlig löptid om högst ett år. Frågor besvaras av Carina Lundberg, vd KPA Fonder, tel: 08-665 08 56, 070-634 29 89 Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se KPA ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare och drygt en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar