Extra julpengar till fd. kommunal- och landstingsanställda

EXTRA JULPENGAR TILL FD. KOMMUNAL- OCH LANDSTINGSANSTÄLLDA Pensionärer från kommun och landsting har extra pensionspengar att hämta runt jul och nyår. Det är konsekvensen av pensionären Knut Törlings stämning mot sin gamla arbetsgivare, Stockholm stad, för att de inte kompenserade sänkningen av den allmänna pensionen som trädde i kraft den 1 januari 1993. Den första utbetalningen gäller 140 000 personer och sker den 18 december. De resterande får sina pengar under nästa år. - Den genomsnittliga pensionstagaren i den aktuella gruppen får cirka 6 000 kronor, men utbetalningarna ligger i ett spann från noll kronor till 20 000 kronor, säger Hans Thorsén, vd för KPA Pension. Sammanlagt kommer 1,3 miljarder kronor att betalas ut varav 888 miljoner kronor betalas ut den 18 december. Bakgrunden är regeringsbeslutet från hösten 1992 om sänkning av den allmänna pensionen med 2 procent. I anslutning till beslutet gav också regeringen direktiv till kommunerna att inte kompensera sänkningen med kommunal pension, något som de kommunala parterna också kom överens om den 23 december samma år. Pensionären Knut Törling stämde dock sin gamla arbetsgivare, Stockholms Stad, i tingsrätten och yrkade att hans pension skulle höjas. Stockholms tingsrätt gav Knut Törling rätt, men staden drog fallet vidare till Arbetsdomstolen och även där fick Törling rätt. Kommun- och Landstingsförbundets tolkning av domen innebär att anställda inom kommun- och landsting som avgått med pensionsrätt före den 23 december 1992 omfattas av domen. Totalt omfattas cirka 220 000 pensionärer varav ungefär 30 000 är avlidna. - Har pensionstagaren avlidit under åren 1997 och 1998 betalas beloppet ut till den adress vi har i våra register, säger Hans Thorsén. Om personen avlidit någon gång under perioden 1 januari 1993 till sista december 1996 måste dödsboet göra en skriftlig begäran till KPA med uppgift om den avlidnes namn, personnummer, före detta arbetsgivares namn, aktuell dödsboadress och telefonnummer till den som undertecknat begäran. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/20000228BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/20000228BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar