Förändringar i KPAs styrelser

Förändringar i KPAs styrelser På KPAs ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2004 valdes till nya styrelseledamöter i KPA AB, Anders Sundström, Ilmar Reepalu och Lars Isaksson. De tillträdde den 1 juli och är valda för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma 2005. Anders Sundström tillträder den 1 september som vd för Folksam, för närvarande är han vd och arbetande styrelseordförande i Sparbanken Nord. Ilmar Reepalu är ordförande i Svenska Kommunförbundets styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Lars Isaksson är ordförande i Landstingsförbundets styrelse och landstingsråd i landstinget i Jönköpings län. Bolagsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Lars Burman, Urban Green, Evert Lindholm och Mikael Öhlund. I dotterbolaget KPA Pensionsförsäkring ABs styrelse valdes som nya styrelseledamöter Mikael Öhlund, vice vd och ekonomichef i Folksam samt Evert Lindholm, avgående förbundsdirektör i Svenska Kommunförbundet. För mer information kontakta Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 08 39, 0734-39 33 06 KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86 KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala företag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT20310/wkr0001.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar