KPA först ut med etiskt fondbolag

KPA FÖRST UT MED ETISKT FONDBOLAG KPA, Kommunsektorns Pension AB startar Sveriges första fondbolag med etisk inriktning. - Våra omfattande undersökningar visar att majoriteten av KPA:s viktigaste målgrupp, cirka en miljon svenskar, vill att företag som de sparar i tar ett etiskt och miljömässigt ansvar, säger Carina Lundberg, vd för KPA Fonder. Det nya fondbolaget placerar i företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa miljöpåverkan. Men säger nej till vapenproduktion, spel, alkohol, tobak och företag som producerar energi baserat på olja, kol och kärnkraft. - Våra placeringskriterier är stenhårda, säger Carina Lundberg. Fyra fondalternativ De fyra fondalternativen består av "KPA:s etiska aktiefond", med fördelningen 50 procent svenska- och 50 procent utländska aktier, "KPA:s etiska blandfond 1 och 2" - den första med en tredjedel svenska och en tredjedel utländska aktier samt resten i räntebärande papper, den andra med hälften svenska och utländska aktier samt hälften räntebärande värdepapper. I lågriskfonden "KPA:s etiska räntefond" ingår enbart räntebärande papper. KPA kommer också att ta hjälp av ett etiskt råd med bland andra docent Tomas Brytting vid Handelshögskolans Centrum för ekonomi och etik, och journalisten Ulla Reinius tidigare ledamot av regeringens etikkommitté 1991-94. Nokia framför Ericsson Carina Lundberg poängterar att man som kund inte ska behöva välja lägre avkastning bara för att man sparar etiskt. - Det utländska inslaget gör det möjligt att finna substitut för de svenska aktier som faller bort på grund av placeringsreglerna. Vi kan exempelvis välja Nokia istället för Ericsson, säger Carina Lundberg. KPA:s viktigaste målgrupp är den cirka en miljon svenskar som arbetar inom kommun, landsting och kommunala bolag. Hela 80 procent av gruppen består av kvinnor. Även om vi fram till nu inte sett några etiska fondbolag i Sverige så är det en marknad som växer internationellt. I USA steg volymen av dessa investeringar med 85 procent mellan åren 1995 till 1997. För vidare information, kontakta Carina Lundberg, vd KPA Fonder tel: 08- 665 04 00, mobil: 070-634 29 89, eller Elisabet Heimbürger, chef marknadskommunikation, 08-665 04 00, mobil: 070-589 10 54. KPA, Kommunsektorns Pension AB, ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Företaget erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka 2 000 arbetsgivare med drygt en miljon anställda. KPA Liv, som erbjuder en privat pensionsförsäkring, har drygt 40 000 sparare. KPA är som enda svenska finansiella företag miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har en handlingsplan för ständiga förbättringar när det gäller miljöpåverkande faktorer Fakta om Carina Lundberg Namn: Carina Lundberg. Född: Ängelholm. Ålder: 39 år. Familj: Man och två barn 4 och 1,5 år. Utbildning: Statsvetare. Tidigare jobb: Var med och startade Trygg Banken. Fem år som bankdirektör på S-E-Banken och vd för Allemansfonden, S:t Eriksfonden på 80-talet. Aktuell: vd för fondbolaget KPA Fonder, som startar fyra fonder för etiskt sparande. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/20000228BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/20000228BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar