KPA höjer återbäringsräntan till 24,6 procent

KPA höjer återbäringsräntan till 24,6 procent KPA höjer återbäringsräntan på privat pensionsförsäkring och premiebestämd tjänstepension till 24,6 procent (10,95 procent). Nivån är en av de högsta i branschen. Höjningen gäller från den 1 april 2000. - Det är framgångsrik kapitalförvaltning under en längre tid som är skälet till vår mycket kraftiga höjning, säger Jan Paju, vd för KPA Liv. Totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring AB 1999 blev 24,8 procent (11,4 procent). Det är över branschgenomsnittet som ligger på cirka 20 procent, enligt Finansinspektionen. Höjningen gäller befintligt sparande fram till den sista december förra året. Men återbäringsräntan höjs även på nytt sparande, det vill säga de pengar som sätts in från och med årsskiftet, till 13,6 procent. Räntenivåerna 24,6 procent och 13,6 procent är före skatt och efter kostnader relaterade till kapital. Frågor besvaras av: Jan Paju, vd KPA Liv, tel: 08-665 48 30, 070-548 68 03 Presstelefon: 070-652 62 20 Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se KPA Livkoncernen (KPA Liv) består av moderbolaget KPA Livförsäkring AB samt dotterbolagen KPA Fondförsäkring, KPA Pensionsförsäkring AB och KPA Pension AB. KPA Liv ägs av KPA AB. KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar