KPA Pension ska bli tuffare ägare och påverka fler bolag att skärpa sitt miljöarbete

KPA Pension vässar sin ägarroll för att effektivare kunna påverka fler energibolag. - Vi väljer att investera bredare för att kunna sätta press på fler energibolags miljöarbete, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension ska bredda urvalet av energibolag för att bli en vassare påtryckare med oförändrat miljökriterium för placeringarna: KPA Pension investerar i företagsgrupper som aktivt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljön. - Det viktigaste för oss som pensionsbolag är att ge våra pensionssparare en långsiktigt trygg och bra pension med en garanterad pension i botten. Dessutom har vi ambitionen att påverka företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Vi är övertygade om att påverkan ger större resultat än att enbart utesluta företag, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. 2008 hade KPA Pensionsförsäkring en avkastning på +6,3 procent, när branschsnittet var -6,7 procent. Sedan starten 2001 ligger bolaget också något över branschsnittet. Bolaget placerar främst i räntebärande papper men också i cirka 750 utvalda bolag i hela världen. KPA Pension investerar nu i ett 70-tal utvalda energibolag för att trycka på dem i deras miljöarbete. - Vi har lång erfarenhet och beprövade metoder för att nå resultat i vår påverkan. Vi arbetar enligt tydliga etiska riktlinjer. Dels medverkar vi på bolagsstämmor och ställer krav - exempelvis driver vi på energibolagen att satsa på förnyelsebar energi. Dels skriver vi brev eller besöker de bolag som inte riktigt når upp till våra krav på arbetet med miljö och mänskliga rättigheter. Men vi ställer inte bara krav utan bistår också företagen, vilket brukar uppskattas, säger Sofia Hag man, CSR-ansvarig i KPA Pension. Under våren har KPA Pension kontaktat 66 energibolag. - Dagens stora energiföretag har bäst förutsättningar att utveckla förnyelsebara energilösningar och därmed en grönare energi. Därför vill vi samarbeta med dessa för att uppnå vårt syfte att skapa ett hållbart samhälle. Men om ett bolag inte gör några förbättringar överväger vi naturligtvis att sälja innehavet, säger Kerstin Grönwall, miljöchef KPA Pension. För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-08-665 48 49 Sofia Hagman, CSR-ansvarig KPA Pension, 08-665 06 16 Kerstin Grönwall, miljöchef KPA Pension, tel 08-665 48 39 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera