KPA Pensions nya pensionsrapport: Dubbelt lönsamt att spara etiskt

En tredjedel av allt kapital i världen är pensionspengar. Pengar som kan göra gott. Dessutom går etiska fonder bättre än i övriga fonder i snitt. Det blir dubbelt lönsamt att pensionsspara etiskt. Varje yrkesarbetande svensk kan påverka vad pensionspengarna ska användas till. Något som inte alla känner till.

Pensionspengarna i världen är värda 18 triljoner dollar - en tredjedel av all världens kapital. Det visar KPA Pensions nya pensionsrapport, Med blicken på etiken. Där framgår också att försäkringsbolagen äger cirka 60 procent av Stockholmsbörsen*. Genom att välja pensionsbolag som placerar etiskt kan den som vill bidra till att minska fattigdomen och till att utveckla grön energi. Etiskt sparande i fonder har i genomsnitt gett högre avkastning än övriga fonder. Både på kort och lång sikt. Ändå fortsätter åtskilliga pensionsbolag att investera i företag som utnyttjar barnarbetare eller tillverkar centrala delar till kärnvapen och klusterbomber, enligt den nya pensionsrapporten. - Varje svensk samlar under sitt arbetsliv ihop miljonbelopp i pension. Pengar som har kraft att göra gott utan att pensionsspararen behöver ge avkall på avkastningen. Därför måste vi alla ta vårt ansvar för att påverka vad pensionspengarna gör just nu, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. 9 av 10 anställda i kommuner och landsting anser att det är viktigt att deras pensionspengar placeras för bättre miljö och mänskliga rättigheter. Lika många vill att arbetsgivarna och facken här tar sitt ansvar. Det visar KPA Pensions nya pensionsrapport. Samtidigt vet bara hälften att de kan pensionsspara etiskt. - Därför är det viktigt att både pensionsbolag, arbetsgivare och fackliga organisationer informerar om hur de anställda kan välja att pensionsspara etiskt i praktiken, säger Bertil Repfennig. För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 Pensionsrapporten, Med blick på etiken, bifogas. *Stockholmsbörsen var vid årsskiftet 06/07 värd 4 275 miljarder kronor, varav försäkringsbolagen ägde cirka 2 500 miljarder.

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera