Mångårig Skandiamedarbetare till KPA

Mångårig Skandiamedarbetare till KPA Göran Melchior lämnar Skandia Skandia Livs chefsjurist, Göran Melchior träder in i ledningen för KPA Liv. - Göran Melchior kommer med sin breda erfarenhet att vara en ovärderlig tillgång under KPA:s fortsatta uppbyggnad av livrörelsen. Jag hälsar Göran välkommen till ett företag som är inne i ett mycket spännande skede, säger Jan Paju, vd på KPA Liv. KPA Liv består förutom av moderbolaget KPA Livförsäkring av nystartade dotterföretaget KPA Fondförsäkring samt KPA Pensionsförsäkring som sedan slutet av 1997 marknadsför tjänstepensionsplaner och privata pensionsförsäkringar. KPA Pensionsförsäkring förvaltar hela det försäkringsbestånd som tidigare låg hos Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa. KPA är marknadsledande på tjänstepension inom den kommunala sektorn. Våra kunder är ca 2 000 arbetsgivare och drygt 1 miljon anställda inom kommuner och landsting, Svenska kyrkans församlingar och bolag inom sektorn. KPA är ett av få bolag inom finans- och försäkringsbranschen som har etiska placeringskriterier för sina kapitalplaceringar. Företaget är också, sedan 1 juli 1998, miljöcertifierat enligt ISO 14001. Frågor besvaras av Jan Paju på tel 08-665 06 84, mobil 070-548 68 03, e-mail jan.paju@kpa.se KPA Liv är en livförsäkringskoncern som är helägd av KPA Kommunsektorns Pension AB (KPA). KPA ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA Liv består av moderbolaget KPA Livförsäkring samt dotterbolagen KPA Pensionsförsäkring och - under bildande - KPA Fondförsäkring. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka 2 000 arbetsgivare och drygt en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. en policy för rättvis handel. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00190/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00190/bit0002.doc

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar