Ny enkät: Pensionsbolag ska påverka – även investera i energibolag med riskfylld oljesand

Det är viktigt att pensionsbolag arbetar för att påverka de bolag de investerar i. Så svarar majoriteten av drygt 1000 tillfrågade i hela landet.

- Resultatet visar att vårt arbete med att aktivt påverka företag att ta sitt miljöansvar har ett starkt stöd, säger Kerstin Grönwall, miljöchef KPA Pension.

BP-katastofen och diskussionen om företag ska investera i oljebolag har engagerat många under senare tid. Därför har KPA Pension låtit undersöka hur människor ser på pensionsbolagens arbete med att exempelvis investera i energibolag som arbetar med riskfylld oljesand.

 Svaret är tydigt: Pensionsbolag ska investera i branscher med miljörisker för att kunna påverka företag att förbättra sitt miljöarbete – även i högriskbolag som arbetar med oljesand. Det anser drygt hälften i KPA Pensions nya rikstäckande enkät, som utförts av undersökningsföretaget Cint AB. Bara hälften så många tror att påverkan inte får någon effekt. Se bifogat diagram.

 En annan fråga gäller om att påverka eller utesluta företag bidrar mest till en bättre framtid för människor och miljö. Här svarar nära två av tre av de tillfrågade att påverka eller en kombination av att påverka och utesluta företag ger störst effekt. Även när KPA Pension tidigare har ställt frågan enbart till anställda i kommuner och landsting tror två av tre på påverkan eller kombinationen påverka/utesluta.

 - Vi utesluter de branscher där det inte går att påverka tillverkningen – som vapen, tobak, alkohol och spel. I övrigt jobbar vi alltmer aktivt med att försöka förmå bolagen att förbättra sitt arbete med miljö och även mänskliga rättigheter, säger Kerstin Grönwall.

 KPA Pensions enkät visar också att drygt hälften av de svarande anser att etiskt sparande på lång sikt ger lika bra eller bättre avkastning än annat pensionssparande. Under senare tid har detta bekräftats av ett antal undersökningar och tunga experter. Exempelvis brukar Lars G Hassel, professor vid Umeå universitet, påpeka att miljömedvetna företag är de bäst skötta, vilket får effekt på bolagets värde.

 Hälften av kvinnorna – men något färre män – säger också i enkäten att etiskt pensionssparande resulterar i att företag tar ett större ansvar för människa och miljö.

 För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, miljöchef KPA Pension, tel 0734-39 34 50

Sofia Hagman, CSR-ansvarig KPA Pension, tel 08-665 06 16

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 75 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Taggar:

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se