Ny etisk pensionsförsäkring inför tjänstepensionsvalet i höst

KPA lanserar: Ny etisk pensionsförsäkring inför tjänstepensionsvalet i höst KPA har utvecklat ett nytt koncept för pensionssparande; KPA SmartPenion. Konceptet är en kombination av sparande i fondförsäkring via fonder och traditionell pensionsförsäkring. - Det smarta är att fondförsäkringen övergår till en traditionell pensionsförsäkring när man fyller 60 år. För kunden blir det enkelt och tryggt, säger Kerstin Grönwall, Projektledare pensionsvalen på KPA. KPA SmartPension kommer att erbjudas kommun- och landstingsanställda i höst då de ska välja förvaltare och sparform för sin tjänstepension enligt PFA98. KPA SmartPension består av tre delar. Del ett är en fondförsäkring och sparandet placeras i en fond med enbart aktier, fördelat på 50 procent svenska och 50 procent utländska aktier. Del två är även den en fondförsäkring och gäller från och med att du fyller 51 år. Sparandet placeras i en fond med 70 procent aktier och 30 procent räntebärande papper. Del tre gäller från och med att du fyller 60 år. Det du sparat i fondförsäkringen överförs då successivt till en traditionell pensionsförsäkring med garanterad avkastning, som i dagsläget är tre procent. - En av fördelarna är att andelen aktier är förhållandevis hög under en lång period, vilket ger möjlighet till en bra avkastning. Andra fördelar är att du inte behöver hålla reda på när det är dags att byta fonder eller göra överföring till en traditionell pensionsförsäkring säger Kerstin Grönwall. I den sista spardelen då fondförsäkringen övergår till en traditionell pensionsförsäkring tryggas sparandet oavsett framtida utveckling på aktiemarknaden eftersom den traditionella pensionsförsäkringen ger en garanterad avkastning. Kostnaden för KPA SmartPension är 90 kronor per år - 7,50 kronor per månad - och 0,4 procents avgift per år på kapitalet. Förutom KPA SmartPension erbjuder KPA fondförsäkring och traditionell pensionsförsäkring i PFA98-valet. KPA har en etisk placeringsinriktning på all kapitalförvaltningen. Det innebär att KPA investerar i företag som reducerar sin negativa miljöpåverkan. Men däremot inte i företag som producerar vapen, alkohol, tobak eller sysslar med kommersiell spelverksamhet. Företagen får inte heller producera energi baserad på olja, kol, naturgas och kärnkraft. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, Projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00320/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00320/bit0002.doc

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar