Nytt bolag för val av individuell pension

Nytt bolag för val av individuell pension Det sjösatta kommunala tjänstepensionsavtalet PFA 98 skapar nya förutsättningar för både arbetsgivare och anställda inom kommun och landsting. Därför startar nu KPA det nya företaget Pensionsvalet PV AB. Bolaget ska fungera som ett nav mellan valbara försäkringsbolag, arbetsgivare och arbetstagare, som nu själva ska välja pensions- eller fondförsäkringsbolag. PFA 98 innebär att arbetstagaren själv från år 2000 får placera minst 1% av lönen. Arbetstagaren väljer sparform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) samt försäkringsbolag som ska förvalta pengarna. Eftersom förändringarna leder till ökad belastning, både vad gäller administration och kunskap, hos arbetsgivare och företag kommer Pensionsvalet att erbjuda en rad olika stödfunktioner. - Pensionsvalet både informerar de anställda om valet av sparform och lagrar sedan den informationen. Vi lagrar även uppgifter om pensionsgrundande lön och val av förvaltande bolag. Bland mycket annat skapar vi också underlag för bokföring och hanterar utbetalningsfiler till de pensions- och fondförsäkringsbolag som anslutit sig, säger Inge Bäckström, produktchef inom KPA Pension. Redan med start i juni i år, kommer Pensionsvalet att hantera det individuella valet inom pensionsavtalet, PA-KFS. - Det rör sig om cirka 20 000 anställda hos 300 kommunala bolag som kommer att välja sparform och förvaltande pensions- eller fondförsäkringsbolag, säger Inge Bäckström. Viktiga tidpunkter för PFA 98: - Senast den 30 september 2000 ska arbetsgivaren bestämma storleken på den individuella delen inom PFA 98-avtalet. - Senast den 31 december 2000 ska den anställde ha gjort sitt val av sparform och förvaltande bolag. - Den 31 mars 2001 ska den totala premien för den individuella delen vara inbetald av arbetsgivaren. För ytterligare information kontakta: Elisabet Heimbürger på tel 08-665 04 28, mobil 070-589 10 54 KPA, Kommunsektorns Pension AB, ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstings- förbundet. Företaget erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka 2 000 arbetsgivare och drygt en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar