Skolelever hjälper kommuner att förbättra miljön

Finalister i miljötävling Skolelever hjälper kommuner att förbättra miljön Skolungdomar över hela landet har tävlat om att ta fram bästa förslaget för att förbättra miljön i den egna kommunen. Tre lag har gått till final och det vinnande laget som presenteras på mässan Forum 99 den 25 november belönas med 20 000 kronor placerade i KPA Fonder, samt en resa till Abisko Nationalpark och Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna. Sunnadalsskolan i Karlskrona, Racklöftsaskolan i Järpen och Ytterlännässkolan i Bollstabruk är de tre finalistlagen. Konferencier under prisutdelningen är Richard Olsson, programledare från Bullen och prisutdelare är Carina Lundberg, vd KPA Fonder. Tävlingsbidragen har Agenda 21 som utgångspunkt och förutom idéer kring nya miljöprojekt redovisar bidragen vad som ska göras, när det ska göras och ungefärlig kostnad för projektet. Ungdomens Miljöriksdag och KPA står bakom tävlingen. - Syftet med Kapitel 25-tävlingen är att lyfta fram unga människors roll i Agenda 21-arbetet och att inspirera dem att driva frågor som är viktiga för dem, säger Mats Nyström, projektledare Ungdomens Miljöriksdag. Juryn, som har utsett de tre finalistlagen och det lag som vinner, består av Magnus Huss generalsekreterare Det Naturliga Steget, Lisen Thulin projektledare KPA, Pontus Östlund miljöanalytiker KPA, Leif Linde generaldirektör Ungdomsstyrelsen, Mats Nyström projektledare Ungdomens Miljöriksdag. För biljett till Forum 99 mässan, tag kontakt med Sollentunamässans pressavdelning, Malin Björling, tel: 08-506 650 31. Prisutdelningen är klockan 15.45. Frågor besvaras av Elisabet Heimbürger Mats Nyström chef för marknadskommunikation KPA projektledare på Ungdomens Miljöriksdag 08-665 04 00, 070-589 10 54 08-627 53 40, 070-657 79 74 Bilaga: sammanfattning av klassernas tävlingsbidrag. Mer information om KPA finns på internetadressen: www.kpa.se KPA ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka två tusen arbetsgivare och drygt en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Bilaga Sid 2 av 2 Tävlingsbidagen Sunnadalsskolan från Karlskrona Ska arbeta med gamla förvaringsmetoder av mat samt starta produktion av ekologisk och närproducerad potatis för skolans bruk. I planerna finns en jordkällare i anslutning till hemkunskapssalen där gamla kunskaper ska användas för att komma tillrätta med ett modernt problem. Racklöfska gymnasiet från Järpen Ska bland annat utbilda elever i miljöfrågor och motivera till fortsatt miljöarbete med fokus på frågor som är relaterade till fordonsprogrammet. Eleverna ska tillsammans försöka att få igång en fungerande källsortering på skolan. Ytterlännäskolan från Bollstabruk Ska ordna kurser för lärare och elever i miljöfrågor genom bland annat föreläsningar och diskussionsträffar. Detta i kombination med studiebesök och exkursion ska visa på kontrasterna mellan mänskligt beteende och dagens miljösituation. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar