Starkt första kvartal från KPA

Starkt första kvartal från KPA KPA Liv (KPA Livförsäkring och KPA Pensionsförsäkring) redovisar ett resultat för årets tre första månader på totalt 98,1 miljoner kronor. Premieinkomsterna för perioden slutade på 327,7 miljoner kronor. Totalavkastningen räknat på årsbasis motsvarar 18,4 procent. Sammanlagt förvaltar KPA Liv ett kapital på 6,7 miljarder kronor KPA Liv är inne i ett expansivt skede. Nyligen fick bolaget koncession av regeringen för att bilda fondförsäkringsbolaget KPA Fondförsäkring - Genom det ny bolaget skapar vi ett konkurrenskraftigt alternativ för de kunder som föredrar fondförsäkringar framför traditionell pensionsförsäkring och samtidigt gärna ser en etisk inriktning på sitt sparande, säger Jan Paju, vd för KPA Liv. KPA:s etiska investeringskriterier innebär ett avståndstagande från företag som producerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet eller som producerar energi baserat på fossila bränslen och uran. Förutom det nya fondförsäkringsbolaget består KPA Liv av moderbolaget KPA Livförsäkring samt dotterföretaget, KPA Pensionsförsäkring , som sedan slutet av 1997 marknadsför tjänstepensionsplaner och privata pensionsförsäkringar. KPA Pensionsförsäkring förvaltar hela det försäkringsbestånd som tidigare låg hos Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa. Frågor besvaras av Jan Paju på tel 08-665 06 84, mobil 070-548 68 03, e-mail jan.paju@kpa.se KPA Liv är en livförsäkringskoncern som är helägd av KPA Kommunsektorns Pension AB (KPA). KPA ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA Liv består av moderbolaget KPA Livförsäkring samt dotterbolagen KPA Pensionsförsäkring och - under bildande - KPA Fondförsäkring . KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting, församling och kommunala bolag. Kunder är cirka 2 000 arbetsgivare och drygt en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar