Thomas Månsson, ny avtalsexpert i KPA Pension

Thomas Månsson har tillträtt som ny avtalsexpert inom Avtal & Produkt, KPA Pension. Därmed efterträder han Staffan Ekebrand som har gått i pension i sommar.

Thomas Månsson ska främst ansvara för kontakterna med kollektivavtalsparterna inom kommun- och landstingsområdet när det gäller pensionsavtalen.

Thomas Månsson kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult på KPA Konsult. Han har arbetat i branschen sedan 1985 i olika befattningar i olika bolag.

- Vi är glada över att Thomas Månsson vill ta över som vår avtalsexpert. Han har en gedigen bakgrund för att fortsätta utveckla den här strategiskt viktiga tjänsten, säger Gunilla Hallenberg, chef Avtal & Produkt KPA Pension.

För ytterligare information

Thomas Månsson, avtalsexpert KPA Pension, tel 08-665 48 32

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag närmare 85 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Media

Media