Anslutningsbara och digitaliserade bilar i topp

Anslutningsbarhet och digitalisering är den viktigaste trenden som kommer att hålla i sig till 2025, är beskedet från ledare inom fordonsindustrin. Enligt KPMG:s sjuttonde Global Automotive Executive Survey (GAES) som släpps idag är detta ett stort kliv efter att ha rankats som nummer tio föregående år. 

I år har 800 ledare från fordonsindustrin i 38 länder deltagit i studien. De ämnen som berörs i studien sträcker sig från förändringar i affärsmodeller, anslutningsbarhet och digitalisering, användandet av kunddata, produktutveckling samt vilka som kommer att bli vinnare och förlorare i en bransch som genomgår omfattande förändringar. För att få ytterligare insikter har KPMG även ställt frågor till över 2 100 kunder i hela världen.

Så här säger Björn Hallin, ansvarig för bildindustrin på KPMG Sverige:
– Inget kommer att förbli som det är inom fordonsindustrin. Serviceorienterade och datastyrda affärsmodeller i ständig förändring bör bana väg för att äga, säkra och behålla kunderna. Ett sätt för de traditionella biltillverkarna att kunna erbjuda extra värde och kundanpassade upplevelser är att utnyttja den stora mängd data som både bilen och dess förare producerar.

Data för pengar?
Majoriteten av respondenterna säger att användningen av data och av informationsteknik fortfarande är i sin linda. Omkring 70 procent av ledarna anger att dataanvändningen är i en tidig fas, och vissa hävdar till och med att den är obefintlig. Litet mer än hälften (54 procent) av de tillfrågade kunderna säger att de bara betror sig själva med de data som bilen genererar.

Hallin fortsätter:
– Kunderna är väl medvetna om hur värdefulla deras data är, och det är pengar som gäller. När kundrespondenterna fick rangordna flera svarsalternativ angav 82 procent av respondenterna i alla åldersgrupper att monetära förmåner är den främsta/mest attraktiva förmånen som efterfrågas i utbyte mot deras data, tätt följd av kundlojalitetsprogram (75 procent).

Vinnare av marknadsandelar
Respondenterna räknar med att Toyota kommer att ha störst marknadsandel bland OEM-tillverkarna under de kommande fem åren (58 procent). Toyota har tagit det största klivet framåt bland OEM-företagen och gått från nionde plats förra året till första plats i år. Ändå är konkurrensen stor – respondenterna placerar BMW och Volkswagen bara en till två procentenheter efter (57 respektive 56 procent). Hyundai, som hamnade i topp förra året, har fallit till fjärde plats i år.

Situationen är likartad för den ”nya” aktören Tesla, 37 procent av respondenterna förväntar sig att de ökar sina marknadsandelar, medan 52 procent förväntar sig att de förblir stabila. Enligt undersökningen kommer BMW och Toyota i år även att vara ledande när det gäller e-mobilitet och autonom körning. De rankas också på topplaceringarna som framtidens mest banbrytande innovatörer, följda av Honda, Ford och Tesla.

Mer än en tredjedel (35 procent) av alla respondenter väntar sig ändå att traditionella bilföretag blir banbrytande innovatörer inom branschen och bland nykomlingar på marknaden under kommande fem år.
De följs direkt av tech-företag på andra plats med 30 procent av respondenterna, vilka i hög grad nämner Google och Apple i den här kontexten.

Hallin säger sammanfattningsvis:
– Vi anser att de här förändringarna kommer att bidra till att lägga om branschen för nästa utvecklingscykel, och förändringarna ska ses som en fantastisk möjlighet, inte som en risk.

Om KPMG:s Global Automotive Executive Survey 2016
Vi har låtit 800 ledare inom den globala fordonsindustrin svara på våra frågor, varav ungefär hälften är direktörer, vd:ar eller styrelseordförande. Respondenterna representerar företag i alla delar av fordonsindustrins värdekedja, vilket omfattar fordonsproducenter, nivå 1-, 2- och 3-leverantörer, återförsäljare, leverantörer av finansiella tjänster, leverantörer av mobilitetstjänster och för första gången även tech-företag. Undersökningen genomfördes online från juni till november 2015. Dessutom intervjuades för första gången 2 123 kunder från hela världen.

Du kan hitta en kopia av KPMG:s Global Automotive Executive Survey 2016 på www.kpmg.com/GAES2016.
Alla enkätuppgifter finns tillgängliga på www.kpmg.com/GAES2016 i ett interaktivt online-verktyg där användare kan jämföra statistiken per land, region, ställd fråga med mera

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Hallin, branschansvarig för bilindustrin på KPMG i Sverige, tel. 070-548 96 26, bjorn.hallin@kpmg.se

Maria Bucher, pressansvarig KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG
KPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar