Endast ett av tre byggprojekt färdiga i tid

Endast en tredjedel av alla byggprojekt blir färdiga i tid och över 60 % blir dyrare än planerat. Detta framgår av KPMG:s rapport Global Major Owners Survey från 2008 som undersöker privata och statliga investerare i större byggnadsprojekt. Undersökningen visar att dålig kompetensförsörjning inom byggföretagen och bristfällig riskhantering från investerarna ofta ligger bakom kostsamma projekt.

KPMG har i en global undersökning gällande investeringar i infrastruktur- och byggprojekt funnit att endast en tredjedel av projekt blir färdiga i tid, och endast två av fem projekt håller den ursprungliga budgeten. Eskalerande kostnader och förseningar blir allt vanligare då byggföretagen till större del använder rörliga kostnadsestimat istället för fasta prisavtal – något som flyttar över den ekonomiska risken från byggföretaget till investeraren.

Undersökningen visar på lågt förtroende för byggentreprenörernas kompetensförsörjning från investerarnas sida, 67 % anger en oro för kvaliteten och kvantiteten av byggföretagens personal, men oron riktas även internt då 42 % av investerarna anger att de har svårt att hitta kompetenta projektledare som kan hantera branschens ökade komplexitet. Samtidigt anser en majoritet (61 %) av investerarna att deras rekryteringsprocesser av projektledare är väldigt bra. Den generella bilden av kompetensbristen är dock tydlig – 67 % tycker att branschen kunde göra mer för att hantera den bristande kompetensförsörjningen på ett bättre sätt.

I linje med den bistra framtidstron angående kompetensförsörjning ställer sig investerarna även skeptiska till hur hållbarhetsutvecklingen kommer att påverka branschen. Endast 31 % anger att initiativ inom hållbarhet kommer att bidra med ökande intäkter och 15 % av respondenterna anger till och med att de tror att ”grönt tänkande” kommer att minska intäkterna.

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar