Höga förväntningar på den moderna CFO:n

Vad förväntar sig en företagsledare av sin CFO i dagens komplexa globala ekonomi? En strategisk partner är svaret. En ny rapport från KPMG som bygger på svar från 500 företagsledare radar upp de förväntningar som dagens CFO möter.

KPMG:s rapport The View from the Top, som bygger på svar från 500 företagsledare från sex kontinenter, visar att de världen över vill att CFO:n delar deras prioriteringar, hittar konkurrensfördelar ur det ständigt föränderliga regelverket samt finner en balans mellan automatisering, shared services och outsourcing. Resultaten bekräftar den kritiska roll som CFO:n spelar i dagens företag. De utmanas att tänka annorlunda, agera som en strategisk partner och förväntas uppvisa starka ledarskapsförmågor. Slutsatserna liknar dem i KPMG:s Global CEO Outlook Survey som publicerades i juli 2015 och som visade att över hälften av företagsledarna (53 procent) ansåg att deras CFO skulle få en viktigare roll i organisationen under de kommande tre åren.

”CFO-rollen är på väg att få en renässans, säger Lars Åkne, Director inom Management Consulting, KPMG, och fortsätter ”CFO:n uppmanas att gå ifrån sin traditionella roll och in i en större, mer strategisk roll. Man förväntas anta många olika roller och behöver hantera ett ekosystem av komplexitet.”

Viktiga slutsatser i rapporten:

  • 63 procent av företagsledarna tror att CFO:ns roll kommer att öka i betydelse under de kommande tre åren.
  • En tredjedel av företagsledarna anser inte att deras CFO håller måttet och är redo för utmaningen.
  • 48 procent av företagsledarna säger att globala erfarenheter är den viktigaste egenskapen en CFO behöver ha.
  • Företagsledare angav regelverk som den externa faktor som mest kommer att påverka CFO:ns framtida roll. 61 procent av företagsledarna ser regelverken som en möjlighet att hitta konkurrensfördelar.
  • IT, teknologi, data och analys kommer att i högre grad driva strategi och resultat. Till exempel bör molnbaserade systemlösningar och applikationer vara ett huvudfokus.
  • Åttiofem procent av företagsledarna för toppresterande företag säger att det största strategiska värde en CFO kan bidra med är att använda finansiell data för att uppnå lönsam tillväxt.

Hämta den fullständiga rapporten här

Om undersökningen
Tillsammans med Forbes Insights har KPMG genomfört en studie bland 371 vd:ar eller motsvarande i Nordamerika, Europa, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika i juli 2015 och bland 178 vd:ar eller motsvarande i Asien och Australien i september 2014 . Den globala studien som genomfördes 2015 innehöll samma frågor som studien i Asien och Australien 2014. Alla företag som deltagit rapporterar en årsomsättning på 500 miljoner USD eller mer, och alla företagsledare som har svarat har ansvar för att övervaka finansfunktionen. En minoritet av respondenterna, 31 procent, har en gång haft rollen som CFO själva.

För mer information, kontakta:
Lars Åkne, Director, Management Consulting KPMG, tel: 08-723 96 97, lars.akne@kpmg.se
Maria Bucher, pressansvarig, KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG
KPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

  
[1] The View from the Top: CEOs see a powerful future for the CFO. Are CFOs ready for the challenge? An Asia-Pacific Survey. https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/12/the-view-from-the-top.html

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar