Indien i topp på nordisk outsourcing-marknad

Trenden med ökad IT-outsourcing bland nordiska företag och organisationer håller i sig och Indien har fortfarande de bästa leverantörerna på området. Det visar KPMGs årliga mätning av kundnöjdheten bland nordiska företag som outsourcar IT-tjänster.

För femte året i rad har EquaTerra, numera en del av KPMG, gjort en studie av outsourcing-leverantörer och resultatet visar att kunderna överlag är mycket nöjda. Hela 87 procent av alla outsourcingkontrakt utföll till kundernas belåtenhet, en ökning från 84 procent året innan. 82 procent av de tillfrågade IT-cheferna uppgav att att de ska fortsätta sin outsourcing på samma nivå som tidigare eller i större utsträckning.

Indien är fortfarande det överlägset vanligaste målet för nordisk outsourcing (81 procent av organisationerna), följd av Central/Östeuropa (43 procent) och Kina (9 procent). Alla tre leverantörer som placerade sig på topp är indiska. På första plats kom Tata Consultancy Service (79 procent kundnöjdhet), på andra plats Cognizant (76 procent) och på tredje plats Infosys (75 procent).

Årets nordiska studie är den största hittills och omfattar över 710 kontrakt undertecknade av de 300 organisationer som investerar mest i IT. Det totala värdet på kontrakten i studien ligger på drygt 4 miljarder euro per år, vilket motsvarar mer än tre fjärdedelar av den totala nordiska IT-outsourcingmarknaden. Såväl den privata som den offentliga sektorn finns representerade i studien.

Tillgång till kompetens och kvalitetsförbättringar är viktiga drivkrafter bakom outsourcing men den generella synen på marknaden är att nyttan med outsourcing uppnåtts först när man sett en kostnadsbesparing. Åtta av tio tillfrågade företag anger kostnadsbesparingar som främsta orsak till outsourcing.

– Man kan fortfarande ana effekter av lågkonjunktur och finanskris i årets resultat, säger Carl-Henrik Hallström, ansvarig för Sourcing Advisory på KPMG. Leverantörerna anses vara mer flexibla än tidigare år vilket troligen beror på att många varit öppna för omförhandlingar.

Bild och grafer i PPT-format finns bilagt detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Hallström, Head of Sourcing Advisory KPMG, tel. 073-348 4500, carl-henrik.hallstrom@kpmg.se

Johan Nybom, Presskontakt för studien, tel. 073-660 81 75, johan.nybom@inmema.com

Joakim Löfgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se

Om studien
EquaTerra, numera KPMG Sourcing Advisory, genomför varje år en undersökning av kundnöjdheten bland olika organisationer rörande deras outsourcingleverantörer. Resultatet av undersökningen ses som den mest omfattande och representativa studien av sourcingfrågor på dagens IT-marknad. Studien genomförs i ett antal europeiska länder. KPMG kommer fortsättningsvis genomföra undersökningar om kvalitet och kundnöjdhet rörande outsourcingleverantörer.

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 138 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har KPMG 1 600 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare på ett flertal orter över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar