KPMG-rapport aktualiserar behovet av att se över reglerna för nedskrivningsprövning av goodwill enligt IFRS

KPMG har genomfört ett antal intervjuer av nyckelpersoner på de större kapitalmarknaderna. Dessa belyser det faktum att det nuvarande IFRS regelverket (International Financial Reporting Standards) med obligatorisk årlig nedskrivningsprövning av goodwill behöver ses över.

Studien har genomförts samtidigt som IASB (International Accounting Standards Board) genomför sin översyn av reglerna för redovisning av rörelseförvärv.

I studien deltog trettio nyckelpersoner. Allt ifrån ledande befattningshavare, investerare, representanter för tillsynsorgan samt akademiker. Syftet var att belysa vad de anser om nedskrivningsprövning av goodwill – dess relevans, effektivitet, svårigheter och upplysningskrav.

Jörgen Nilsson, redovisningsspecialist på KPMG, säger:

”Det är glädjande att så många ställt har upp och delat med sig av sina synpunkter i denna rapport, vilket stärker oss i vår tro att detta är ett angeläget ämne. Även om de intervjuade har identifierat att nedskrivningsprövning av goodwill är relevant i uppföljningen av investeringars lönsamhet framhöll de att nedskrivningsprövningarnas relevans i förhållande till marknaden snarare ligger i att bekräfta än att förutsäga ett värde. De intervjuade påpekade också att graden av subjektivitet vid bedömningen av goodwill begränsar dess effektivitet och det stora antalet bedömningar och antaganden gör det till en komplex och tidskrävande övning.”

Jörgen Nilsson fortsätter:

”Studien visar på ett betydande stöd för att gå tillbaka till modellen med avskrivning på goodwill för att avspegla att den förvärvade goodwillen successivt förbrukas. Detta i kombination med det faktum att man upplever goodwillprövningarna både som subjektiva och komplexa väcker frågan om det är dags att förenkla redovisningen av goodwill. Jag anser att vår rapport ger ett värdefullt bidrag till IASB som en del av dess översyn av reglerna för redovisning av rörelseförvärv.”

Läs rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Nilsson, redovisningsspecialist, KPMG, tel. 070-313 96 93 jorgen.nilsson@kpmg.se
Maria Bucher, presschef KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare på ett flertal orter över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar