Medioker information om riskexponering från europeiska banker - Nordiska banker bäst i klassen

KPMG i de nordiska länderna har analyserat årsrapporter för europeiska försäkringsbolag och banker och betygsatt hur dessa aktörer redovisar sina kvantitativa risker inom olika områden.

– Tydlig kvantitativ information är nödvändig för att en korrekt värdering av bolag inom den finansiella sektorn ska kunna göras. Presenteras inte riskerna på ett tillräckligt bra sätt påverkar det värderingen av bankerna och försäkringsbolagen negativt, säger Jan Forsell, chef för Financial Services på KPMG.

Det senaste årets finansiella turbulens har ytterligare tydliggjort behovet av adekvat redovisning av risk. Studien visar att de nordiska aktörerna är relativt bra på att beskriva sina risker, de aktörer som får bäst betyg är nordiska, men överlag finns bland de europeiska bankerna rum för förbättringar på de flesta håll. Genomsnittsbetyget för banker hamnar på 2,4,medan. De två aktörer som får bäst betyg är nordiska och har betyget 3,4 respektive 3,1 (5-gradig skala där 5=utmärkt). En tydlig trend är också att banker som agerar i länder där Basel II infördes redan 2007 presenterar sina risker på ett bättre sätt, speciellt gäller detta för kreditrisker.

– Trots att kreditrisker är det området som bankerna beskriver bäst är det förvånande hur många stora europeiska banker som inte redovisar någon kvantitativ information om sina kreditriskmodeller alls, trots att de har haft sk modeller för beräkning av Ekonomiskt Kapital implementerade i flera år. I detta avseende är de svenska bankerna ett föredöme, säger Pia Evertsson, riskexpert på KPMG.

Bland försäkringsbolagen är riskredovisningen sämre än bland banker och försäkringsbolagens redovisning får i genomsnitt betyget 1,9. Det riskområde som beskrivs bäst här är investeringsrisker. För både banker och försäkringsbolag gäller att affärsrisker är det område som får det allra lägsta betyget.

Förutom individuell betygsättning jämförs också aktörerna med dels gällande och kommande regelverk (såsom Basel II och Solvency-reglerna) och dels med ”Best Practice” som kan räknas fram genom att sätta samman den bästa redovisningen inom varje delområde. Genomsnittet för försäkringsbolagen uppnår inte kraven enligt gällande och kommande regelverk i samtliga kategorier, medan bankerna klarar sig något bättre.

– Bankerna är klart mer avancerade när det gäller att redovisa sina risker, säger Jan Forsell. Dessutom är variationen i kvalitet betydligt större bland försäkringsbolagen än bland bankerna. Detta kommer troligtvis att förändras en del i och med implementeringen av Solvency-reglerna.

Totalt har 25 banker och 14 försäkringsbolag analyserats

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar