Nya mutbrottslagen ger litet avtryck hos börsbolagen

Pressmeddelande 2012-04-23

Snart införs en ny mutbrottslagstiftning i Sverige som innebär ett ökat ansvar för VD och styrelse. Trots att de flesta större börsbolag känner till den nya mutbrottslagen är det mindre än hälften som vidtagit några direkta åtgärder för att följa den. Det visar en undersökning från KPMG.

KPMG har inför lagändringen gjort en undersökning bland börsens 50 största bolag. Storbolagen känner i allmänhet till att den nya lagen är på väg, men bara 40 procent har vidtagit några direkta åtgärder som en följd av den hårdare mutbrottslagen.

– Många stora börsbolag har redan riktlinjer och policyer som de anser omfattar även den kommande nya lagen. Utmaningen hos börsbolagen ligger istället i att införa återkommande kontroller för att säkerställa att policies verkligen efterlevs. Vår erfarenhet visar att bolagen ofta börjar med att ta fram policyer och utbildningar, istället för att börja med att göra genomgående riskanalyser. Bland mindre börsbolag och företag utanför börsen är andelen som vidtagit åtgärder inför mutbrottslagen troligen ännu lägre än i vår undersökning, säger Martin Krüger, chef för KPMG Forensic.

Den nya lagen, som införs från och med den 1 juli i år, innebär bland annat att ”vårdslös finansiering av muta” blir en kriminell handling. Lagändringen tar bland annat sikte på företag som använder sig av agenter och mellanhänder för att skapa affärer, något som är vanligt när svenska bolag exporterar varor utomlands.

– Med den nya lagen måste VD och styrelse säkerställa att bolaget har insyn i hur agenten arbetar. Bolaget får ett tydligt ansvar att ställa frågor till agenten om hur agentens ersättning används och följa upp hur denne arbetar. Saknas ordentliga rutiner kan VD och styrelsefå straffansvar, även om de inte haft uppsåt eller känt till att agenten agerat otillbörligt, säger Martin Krüger.

Han har tre råd till bolag som vill säkerställa att agenten agerar korrekt: 1) Gör en noggrann bakgrundskontroll av agenten, 2) Avtalsreglera förväntningarna på agenten, 3) Följ pengarna. Gör en noggrann uppföljning av för vad och till vem agenten har gjort betalningar.

Han anser att bolagen borde välkomna den nya mutbrottslagen och använda den som ett alibi för att öka medvetenheten kring oegentligheter och mutor, även sådant som inte berörs av lagändringen. Det kan vara frågor kring representation eller att ge eller ta emot gåvor.

– Många företag är idag osäkra på vad man får och inte får göra. Att arbeta aktivt med korruptionsfrågor skapar trygghet hos leverantörer, kunder och personal. I förlängningen stärker det företagskulturen och varumärket, avslutar Martin Krüger.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Krüger, chef för KPMG Forensic i Sverige, tel. 070-527 47 60, martin.kruger@kpmg.se   
Joakim Löfgren, presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se


Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare på ett flertal orter över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar