Nya regler dyra för riskkapitalbranschen

I sommar träder ett nytt EU-direktiv i kraft som innebär stora förändringar för bland annat den svenska riskkapitalindustrin. En färsk studie från KPMG visar att nästan hälften av de berörda bolagen inte vidtagit några konkreta åtgärder alls för att uppfylla de nya-reglerna, som kommer att kosta den svenska riskkapitalindustrin hundratals miljoner kronor.

Det är hög tid för de svenska riskkapitalbolagen att påbörja sina förberedelser till de nya EU-reglerna för alternativa investeringsfonder, det så kallade AIFMD-direktivet. AIFMD-direktivet ska vara implementerat i svensk rätt senast den 22 juli och EU-kommissionen tog i slutet av december ett beslut om åtgärder för hur direktivet ska implementeras. Trots detta menar Jan Forsell, chef för finansiella risker på KPMG, att få svenska och nordiska riskkapitalbolag hunnit se över de rutiner som måste ändras.

”Stora förändringar kommer att krävas. Det här är en bransch som går från att vara helt oreglerad i ett finansiellt hänseende till att nu möta omfattande myndighetskrav. De svenska riskkapitalbolagen måste se över sina affärsmodeller och bör agera nu för att inte hamna på efterkälken jämfört med europeiska konkurrenter”, säger Jan Forsell, som tror att det kan bli relativt kostsamt att anpassa sig till reglerna, särskilt för den som agerar sent.

”Det handlar om miljonbelopp för varje bolag. Sett över några år kommer AIFMD-reglerna att kosta riskkapitalbolagen hundratals miljoner kronor bara i Sverige. Detta kommer självklart att drabba dem som investerar i fonderna, bland annat svenska pensionssparare”, säger Sven Höglund, expert på finansiell riskhantering på KPMG.

En färsk internationell studie från KPMG ”Last bording call: An overview of the alternative industry’s prepardeness for AIFMD” där bland annat riskkapitalbolag intervjuats, visar att nästan hälften av de som berörs av AIFMD inte vidtagit några konkreta åtgärder alls för att uppfylla reglerna.

”Det är en bild vi känner igen från våra kontakter med nordiska riskkapitalbolag. Det finns risk att flera av de svenska riskkapitalbolagen inte kommer att hinna med AIFMD i tid om de inte snabbt tar ett initiativ i frågan. De som inte uppfyller kraven kommer att vara förbjudna att marknadsföra sig i EU. De kan fortsätta att förvalta sina gamla fonder men blir förhindrade att marknadsföra sig, vilket de måste göra för att ta in kapital till nya fonder. Risken är att vissa riskkapitalbolag måste skjuta upp nya fonder för att de inte klarat AIFMD-kraven i tid. Det skulle ge en konkurrensfördel för fonderna i exempelvis UK, där riskkapitalindustrin hunnit långt i AIFMD-förberedelserna”, säger Sven Höglund.

Förklaringen till att de svenska bolagen inte hunnit längre kan vara att många väntat på den svenska tolkning av AIFMD–reglerna från utredaren Ann-Christine Lindeblad som presenterades i höstas och som nyligen varit ute på remiss.

”Tyvärr ger utredningsförslaget väldigt litet konkret stöd till den som vill uppfylla reglerna”, säger Sven Höglund

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Forsell, Head of Financial Risk Management KPMG i Sverige, tel. 070-597 92 08, jan.forsell@kpmg.se
Sven Höglund, expert på finansiell riskhantering på KPMG i Sverige, tel. 070-265 97 05, sven.hoglund@kpmg.se
KPMG Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare på ett flertal orter över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar