Uppförandekoden missar sociala medier – få börsbolagadresserar anställdas användande

Endast 14 procent av Sveriges största börsbolag adresserar anställdas användande av sociala medier i sina uppförandekoder. Trots den explosiva utvecklingen av användandet av sociala medier i samhället hänger uppförandekoderna inte med – vilket innebär stora risker för bolagen. Det visar en ny undersökning från konsultföretaget KPMG och advokatfirman Delphi.

Rapporten ”Codes of Conduct in the Swedish Business Sector 2015” studerar användandet av uppförandekoder bland Sveriges 50 största börsbolag och genomförs för fjärde gången. Rapporten visar att användandet fortsätter öka och att hela 86 procent av bolagen idag arbetar aktivt med uppförandekoder.

Ett område som är starkt eftersatt är anställdas användande av sociala medier. Trots den enorma påverkan sociala medier har haft på samhället i stort är företag fortfarande osäkra på hur de ska hantera frågan i sina uppförandekoder. Både internationellt och även i Sverige har det på senare tid varit flera uppmärksammade fall där anställda använt sociala medier på ett sätt som påverkat deras arbetsgivare negativt, vilket fått både juridiska och varumärkesmässiga konsekvenser.

”Digitaliseringen och sociala medier har gjort att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut allt mer. I takt med detta ser vi att företag ofta uppmuntrar sina anställda att fungera som ambassadörer i sociala nätverk, men missar tyvärr ofta att informera om vad de behöver tänka på i sin uppförandekod. För både bolag och anställda riskerar detta leda till oönskade situationer som kan slå hårt både mot individen och företaget”, säger Martin Krüger, partner på KPMG och ansvarig för KPMG Forensic. 

Kunder en allt viktigare målgrupp
Den viktigaste målgruppen för uppförandekoderna är alltjämt de anställda, men externa parter ökar i betydelse. Leverantörer har länge varit en prioriterad målgrupp i företags hållbarhetsarbete och i år visar studien att hela 75 procent av bolagens koder omfattar leverantörer. I takt med att hållbarhetsarbetet blir mer integrerat i affären ökar dock betydelsen att även inkludera andra målgrupper, även om det är långt kvar innan det blir lika självklart. 25 procent av bolagen inkluderar idag sina kunder i uppförandekoderna, vilket är en siffra som väntas öka i takt med att företagen inser att även deras kunders agerande kan få negativa konsekvenser för deras varumärke.

”Vi ser nu att flera företag har börjat ta ett ansvar även för sina kunders agerande, då de inser hur brott mot uppförandekoden riskerar att slå mot det egna bolaget. Det är uppenbart att bolagen inte kommit lika långt på kundsidan som de har gjort i leverantörsledet, men detta är definitivt en tydlig trend i bolagens övergripande hållbarhetsarbete”, säger Martin Krüger.

Att kunders efterlevnad av uppförandekoden fortfarande befinner sig i ett tidigt skede framgår tydligt i rapporten. Studien visar att hela 88 procent av bolagen kan tänka sig att avsluta kundrelationer på grund av brott mot uppförandekoden, men att endast 29 procent inkluderar skrivningar i sina avtal som faktiskt låter dem göra detta. Vidare uppgav endast 33 procent av bolagen att de faktiskt följer upp kundernas efterlevnad av koden.

"Börsbolagen vill förstås att deras kunder ska efterleva uppförandekoden. Har man en kund som bryter mot koden vill man kunna kräva att de bättrar sig och som sista utväg vill man ha möjlighet att säga upp avtalet. Trots detta missar de allra flesta börsbolagen att skriva in denna möjlighet i sina avtal. Bolaget hamnar lätt i konflikt med sitt interna regelverk och det avtal man har med kunden. Säger man upp kundavtalet riskerar man i värsta fall process och skadestånd. Säger man inte upp avtalet riskerar man bryta mot koden. Det här behöver man ordna till för att kunna göra skillnad även i praktiken" säger Per Granström, advokat och delägare på Advokatfirman Delphi.

Läs hela rapporten på www.kpmg.se

Fakta: Uppmärksammade fall med anställda i sociala medier

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Krüger, partner och ansvarig för KPMG Forensic, tel. 0705-27 47 60, martin.kruger@kpmg.se
Maria Bucher, presschef KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se
Per Granström, partner, Advokatfirman Delphi, tel. 070-925 25 36, per.granstrom@delphi.se

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.