Eslövs Bostads hyresgäster får tillgång till nya bredbandstjänster

Genom att avtal tecknats mellan Eslövs Bostads AB och Kraftringen Service ansluts Eslövs Bostads AB:s fastigheter till Ringsjö Energi Öppet Stadsnät. Hyresgästerna får tillgång till snabbt Internet, telefoni och bredbands-TV. Affären möjliggör en fortsatt positiv utveckling av det öppna stadsnätet i Eslöv.- Vi ville hitta en bra helhetslösning för våra hyresgäster och för vårt eget kommunikationsbehov. Genom samarbetet med Kraftringen Service bidrar vi till att utveckla Ringsjö Energi Öppet Stadsnät vilket gagnar våra hyresgäster, övriga boende och företag i Eslöv. Genom det nya avtalet kan Eslövs Bostads AB:s hyresgäster erbjudas snabba och billiga bredbandstjänster såsom Internet, telefoni och bredbands-TV. Vi är mycket nöjda med denna lösning. Nu påbörjas arbetet med att bygga de nya fastighetsnäten, säger Fredrik Hjort, VD för Eslövs Bostads AB.

I sex år ska Kraftringen Service agera kommunikationsoperatör. Det innebär en exklusiv nyttjanderätt av Eslövs Bostads AB:s fastighets-och områdesnät.

- Affären med Eslövs Bostads AB är mycket viktig för oss. Genom den etablerar vi oss med en större kundvolym i området vilket får betydelse för vidare expansion av det öppna stadsnätet i Eslöv. Dessutom garanterar vi att Eslövs Bostads AB har tillgång till fiberförbindelser för sina fastigheter i tio år. Det är något som verkligen gynnar kommuninvånarna, säger Håkan Johannesson, VD för Kraftringen Service AB.

De boende tecknar själva avtal med Ringsjö Energi Öppet Stadsnät för anslutning och erlägger en månadsavgift för den. Därefter väljer kunden en eller flera tjänster som ska levereras i anslutningen. Priserna för de tjänster som just nu erbjuds har sjunkit sedan i somras då fler tjänsteleverantörer har anslutit sig och konkurrensen har ökat. Det lägsta priset för 100 Mbit/s Internetaccess är 79 kronor i månaden. För 30 kronor i månaden kan kunderna få IP-telefoni. Dessutom kommer bredbands-TV finnas i nätet framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Johannesson, VD för Kraftringen Service AB, 046-16 31 01 (vidarekopplas t. mobil) E-post: hakan.johannesson@kraftringen-service.se

Fredrik Hjort, VD för Eslövs Bostads AB, 0413- 694 09, E-post: fredrik.hjort@ebo.se

Prenumerera