Vi söker totalentreprenör till förskolan Vällingklockan

Nu går byggprojektet ut på anbudsförfrågan för att hitta en totalentreprenör. Byggstarten är beräknad till hösten 2018 och inflyttning till hösten 2020. Byggprocessen kommer delas upp i tre etapper för att flertalet barn ska kunna gå kvar medan bygget pågår. De som inte får plats kommer få tillfällig omlokalisering.

 Den nya förskolan kommer att byggas med en stomme i trä på två plan på ca 2000 m2 . En väsentlig skillnad från dagens ca 1000 m2 som är fördelade över flera mindre huskroppar. Förskolan kommer att rymma 8 avdelningar med barngrupper om 20 i varje avdelning. Det blir ytterligare 2 avdelningar som får plats efter ombyggnationen.

På  Vällingklockan finns också en av regionens få nattavdelningar, d.v.s en plats där föräldrar som jobbar natt kan få barnomsorg till sina barn även under dygnets mörkare timmar. Även den delen kommer att bli rymligare och flexiblare med plats för fler barn.

  • Fördelen med att bygga nytt är att hela fastigheten blir betydligt miljövänligare och energieffektivare. Inomhusmiljön kommer också den att förbättras avsevärt, liksom miljöbelastningen och energiåtgången, säger projektledare Lars-Erik Brag.

Huset kommer uppföras som träbyggnad och enligt certifikatet miljöbyggnad silver 3.0. Ett miljöcertifikat i vilken den största förändringen från tidigare version innebär att man tittar på allt material i hela tillverkningscykeln som används under byggprocessen.

För ytterligare information v.v kontakta:
Lars-Erik Brag, projektledare, Kraftstaden Fastigheter
Tel. 0731 - 42 80 75 lars-erik.brag@kraftstaden.se   

Taggar:

Om oss

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Trollhättans konkurrenskraft. Vi erbjuder 381 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet fördelade på kommunens samtliga verksamhetsområden, framförallt inom näringslivssektorn. Du hittar våra lokaler och fastigheter i attraktiva lägen runtom i Trollhättan. Vi som arbetar på Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan kan fastigheter. Tillsammans har vi över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för er verksamhet i ändamålsenliga lokaler, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det vanliga. I samarbetet med oss kan du känna dig trygg. Du kan lugnt fortsätta fokusera på din egen verksamhet medan vi hittar, förvaltar och utveckar lokalen till er. En lokal perfekt för er verksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nu går byggprojektet ut på anbudsförfrågan för att hitta en totalentreprenör. Byggstarten är beräknad till hösten 2018 och inflyttning till hösten 2020. Byggprocessen kommer delas upp i tre etapper för att flertalet barn ska kunna gå kvar medan bygget pågår. De som inte får plats kommer få tillfällig omlokalisering.
Twittra det här

Citat

Fördelen med att bygga nytt är att hela fastigheten blir betydligt miljövänligare och energieffektivare. Inomhusmiljön kommer också den att förbättras avsevärt, liksom miljöbelastningen och energiåtgången
Lars-Erik Brag