Genombrott för Kreatel i Spanien

GENOMBROTT FÖR KREATEL I SPANIEN I hård konkurrens har telekombolaget Kreatel Communications i Linköping har via en lokal återförsäljare tagit hem en order på 12 Mkr från den spanska teleoperatören Retevision. Retevision är Spaniens största alternativa teleoperatör vid sidan av statliga Telefonica. Ordern avser Kreatels tjänsteplattformar för omdirigering av telefonsamtal för att ge Retevisions företagskunder billigare telefoni. Ordern är ett genombrott för oss på den spanska marknaden, säger Kreatels VD, Lars Bengtsson. Det är avregleringen av den spanska telekom-marknaden som ökat intresset för Kreatels produkter. Företaget har tidigare fått uppdrag från spanska kunder men ordern från Retevision är den största hittills. Den omfattar Kreatels företagsmarknadsprodukter, Phonix, och erhölls i hård konkurrens med ett antal leverantörer och efter mycket omfattande tester. Jag bedömer att vi har goda möjligheter att få ytterligare beställningar eftersom den här ordern endast täcker Retevisions behov under första kvartalet i år, fortsätter Lars Bengtsson. Linköping den 17 januari 2000 Kreatel Communications AB Eventuella frågor från media besvaras av Lars Bengtsson, på telefon 013- 367601 eller på mobiltelefon 0708-312701. Kreatel Communications AB är ett snabbt växande företag som utvecklar och marknadsför kreativa telekomlösningar. Målsättningen är att etablera företaget som den ledande leverantören av intelligenta tjänsteplattformar. Detta segment förväntas växa mycket snabbt i takt med att bredbandig kommunikation görs tillgänglig för företag och hushåll. På kort tid har Kreatel intagit en ledande ställning som leverantör av system för samtalsrouting. Flera nya produkter är under utveckling och stora marknadssatsningar görs både i Sverige och internationellt. Ytterligare information kan erhållas på hemsidan: www.kreatel.se E- mailadress: info@kreatel.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00660/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar