Ny regionchef i Stockholm

Lennart Palmgren har utsetts till ny regionchef för Kriminalvården region Stockholm. Han kommer närmast från tjänsten som regionchef i Kriminalvården region Väst, där han framgångsrikt utvecklat samarbetet mellan stab och verksamhet. Han har ett stort intresse för verksamhetsfrågor och har bland annat utvecklat Kriminalvårdens nationella insatser på området våld i nära relation och sexualbrott.

- Jag vill skapa ett utvecklande ledarskap som frigör handlingskraften hos medarbetarna till gagn för såväl det återfallsförebyggande arbetet som för en god arbetsmiljö. Jag kommer att verka för en hög öppenhet kring beslutsprocesser och rutiner i syfte att utveckla klientverksamheten. I det arbetet blir medarbetarna viktiga liksom dialogen med personalorganisationerna, säger Lennart Palmgren.

Lennart Palmgren var kriminalvårdschef i Borås 2003-2005 och har sin bakgrund i Försvarsmakten.

- Lennart Palmgren har stor chefserfarenhet bland annat av förändringsarbete. Han har ett starkt intresse för personal- och ledarskapsfrågor. Jag är mycket glad att han har tackat ja till jobbet, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Lennart Palmgren har tillträtt den nya tjänsten.

Kontakt
Linda Romanus, presschef, 0767-66 77 11

Taggar: