Den ökade sysselsättningen beror på ökad frånvaro

Den ökade sysselsättningen beror på ökad frånvaro - De senaste månadernas ökade sysselsättning är ett luftslott. Antalet personer i arbete har bara ökat med knappt 24 000 i år! Med den takten skulle det ta minst 15 år för regeringen att nå sitt mål om cirka 375 000 nya arbetstillfällen. Det säger Inger Davidson, kristdemokraternas 1:e vice partiordförande och ordförande i kulturutskott, om den specialbearbetning av arbetsmarknadsstatistik som kristdemokraterna tagit fram med anledning av dagens sysselsättningssiffror från SCB. - Hittills i år har sysselsättningen, som den mäts, ökat med i genomsnitt 56 000 personer jämfört med samma period förra året. Detta kan verka glädjande, men en specialbearbetning av Statistiska Centralbyråns statistik visar att nära 60 procent av den ökningen beror på ökad frånvaro från jobbet. - Att den verkliga sysselsättningen inte ens mot slutet av en högkonjunktur ökar mer än 24 000 personer, det vill säga inom felmarginalen, är ett mycket kraftigt underbetyg för den förda politiken och ett hot mot den del av den svenska välfärden som är gemensamt finansierad. - SCB:s statistik är i vissa fall grovt missvisande som den i dag presenteras. I valrörelsen under september presenterades till exempel arbetsmarknadsstatistiken för augusti. Den visade att sysselsättningen på årsbasis ökat med 64 000 personer. I själva verket var antalet personer i arbete 35 000 färre än i augusti 1997, medan 99 000 fler var frånvarande. Ökad sjukfrånvaro och längre eller omlagd semester gjorde alltså att sysselsättningen skenbart ökade. - Regeringen fick med liten marginal möjlighet att regera vidare. Om det i valrörelsen varit känt att antalet personer i arbete inte alls ökade så som många trodde hade kanske valutgången blivit en annan. De personer som räknas som sysselsatta enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) är de som antingen varit i arbete minst en timme under mätveckan och de som är tillfälligt frånvarande från jobbet på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet för studier eller dylikt. Under årets första 11 månader ökade sysselsättningen med i genomsnitt 56 000 personer jämfört med samma period 1997. Av denna ökning var bara 24 000 fler personer i arbete, medan 32 000 fler var tillfälligt frånvarande från arbetet. Av den ökande gruppen frånvarande var 13 600 fler sjukfrånvarande. Resten av den ökade frånvaron beror främst på ökade semesteruttag, tjänstledighet pga studier och frånvaro pga arbetsmarknadsskäl. Har sysselsättningen ökat? Tusental personer, 9701-9711, 9801-9811, Ökning I arbete, 3327, 3350, 24 Tillfälligt frånvarande, 594, 625, 32 Sysselsatta, 3920, 3976, 56 Anm.: Talen i tabellen summerar inte exakt pga avrundning. Summan är korrekt avrundad. Källa: SCB. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Inger Davidson riksdagsledamot tel. 08-786 44 00 mobil. 070-530 42 54 hemsida: www.kristdemokrat.se