Det här är Lennart

Det här är Lennart Med anledning av den spännande sammanräkningen av personvalet rörande vem som ska bli den andra EU-parlamentarikern för de svenska kristdemokraterna följer här information om Lennart Sacrédeus. Lennart Sacrédeus är 42 år, uppväxt i Torsås i Kalmar län men boende i Mora sedan 15 år . Gift med Birgitta och tillsammans har de tre barn i åldrarna 2-7 år. Han innehar för närvarande en post som kommunalråd i Mora. Han är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion. Han har varit kyrkopolitiskt engagerad sedan 1985 och i kristdemokraternas partistyrelse sedan 1986 då han också tog säte i Mora kommunfullmäktige. Engagemanget i Svenska Kyrkan har också lett till att Lennart satt i Kyrkans Ungdoms förbundsstyrelse och var ordförande i dess internationella utskott. Lennart är en varm anhängare av europagemenskapen. Han har dock framträtt som skeptisk till utvecklingen av EU. Han röstade därför nej i folkomröstningen om det svenska medlemsskapet. Med respekt för folkomröstningsresultatet vill Lennart nu arbeta i Europaparlamentet med kristdemokraternas valplattform och Europapolitiska handlingsprogram som utgångspunkt. I sitt arbete i EU-parlamentet vill han framför allt inrikta sig på att återupprätta EU:s folkliga förankring. Han vill betona EU:s grundidé om fred och gemenskap mellan folken men vill stävja tendenser till att unionen utvecklas mot någon slags europeisk superstat. Lennart menar att EU ska koncentrera sitt arbete till de gränsöverskridande frågorna. De enskilda länderna, regionerna, ned till minsta stad och by, ska själva ta hand om de frågor de är bäst lämpade att hantera. Detta kommer, enligt Lennart att leda till en effektivare organisation som kan minska sina kostnader. En målsättning bör också vara att sänka den svenska medlemsavgiften. Andra viktiga frågor är de som rör mänskliga rättigheter och demokrati. Efter att under 80-talet rest flitigt i Östeuropa och sett kommunistdiktaturernas förtryck ser Lennart det som mycket angeläget att de forna öststaterna välkomnas till den europeiska gemenskapen. Lennart vill inte att EU utvecklas i riktning mot mer överstatlighet på områden som skulle innebära att vi i vårt land avstår vår självständighet när det gäller social- och välfärdspolitik och skattepolitik. Han är inte för en svensk anslutning till den gemensamma valutan på grund av oron för att en ökad arbetslöshet skulle bli följden av att Sverige inte har möjlighet att bedriva en självständig penningpolitik i ett läge när den svenska konjunkturen är i otakt med övriga Europas. Lennart Sacrédeus drivs av en stark övertygelse i etiska frågor. Han presenteras av media konsekvent som "abortmotståndare". I samband med att abortfrågan diskuterades på rikstinget 1996 och arbetet med det medicinskt etiska handlingsprogrammet under 1997 pläderade Sacrédeus för den abortlagstiftning som socialdemokraterna och kristdemokraterna i Tyskland infört. Denna innebär att en kvinna som vill genomgå en abort får ta del av en obligatorisk rådgivning. Kvinnan fattar sedan själv beslut om att genomgå en eventuell abort. När det gäller den avgörande principen, runt vilken mycket av debatten har stått, om kvinnans självbestämmande, är det alltså ingen skillnad mellan den svenska och den tyska abortlagstiftningen. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Sven Gunnar Persson partisekreterare tel. 08-723 25 01 mobil. 070-510 48 57 Lennart Sacrédeus EU-kandidat tel. 0250-188 01 mobil. 070-371 78 26 hemsida: www.kristdemokrat.se

Dokument & länkar