Förbered Europeisk Fredskår till Kosovo

Förbered Europeisk Fredskår till Kosovo - Sverige bör ta initiativet till en europeisk fredskår bestående av unga människor med kompetens från ingenjörsarbete men därtill från socialt rehabiliteringsarbete och krishantering. Det sa Anders Wijkman, kristdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, då han besökte Uppsala på onsdagen. Fredskåren skulle komplettera konventionella hjälpinsatser och erbjuda en konstruktiv möjlighet för de tiotusentals enskilda människor som under krisen förklarat sig villiga till hjälpinsatser. Eftersom en huvuduppgift kommer att vara att försöka återskapa det civila samhället i Kosovo - och försöka upprätta ett civilt samhälle i Serbien - kan ingenting vara lämpligare än att låta frivilligorganisationerna i Europa ta ledningen i detta arbete. Alla krafter måste nu mobiliseras för att förbereda för den fredsuppgörelse som måste komma. Vi vet inte när, men planerna för återuppbyggnaden måste påbörjas nu. EU:s ansvar är primärt. Det finansiella behovet kan jämföras med en Marshalplan. Framför allt Kosovo men även Serbien behöver massiv hjälp för att återställa infrastrukturen, det vill säga bostäder, skolor, vatten-och elförsörjning, telefoni med mera. Men lika viktigt är att hjälpa till på det mänskliga och sociala planet samt att bistå i arbetet med att försöka åstadkomma försoning. Både världen och Sverige var uselt förberedda på den humanitära katastrofen i Kosovo. Inte minst NATO-länderna bär ett tungt ansvar. Men också Sveriges sätt att sköta flyktingmottagandet uppvisar stora brister. Att sända tillbaka familjemedlemmar till kosovoalbaner som redan är i Sverige är inhumant! För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Anders Wijkman EU-kandidat tel. 08-405 38 81 mobil. 070-736 85 58 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera