Inför tillfälligt bombstopp

Inför tillfälligt bombstopp - Inför ett tillfälligt bombstopp där samtidigt kravet på Milosevic är att upphöra med alla våldshandlingar, sa Anders Wijkman, kristdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, med anledning av den senaste tidens utveckling. Jag har hittills stött NATO:s bombkampanj i Jugoslavien i brist på bättre alternativ. Men ändåmålet kan inte helga medlen till vilket pris som helst. NATO:s två mål för aktionen har misslyckats. Man ville med sin aktion förhindra förföljelsen av kosovoalbanerna. Det har inte lyckats. Man sade sig föra krig mot Milosevic, inte mot serbiens folk. Utvecklingen visar att detta inte stämmer. Konsekvenserna för det civila samhället är mycket allvarliga. Många civila har dödats. När fabriker förstörs kastas tusentals serber ut i arbetslöshet. Skadorna på den fysiska miljön är omfattande. Nu måste en annorlunda strategi prövas för att bereda vägen för en förhandlingslösning. Inför ett tillfälligt bombstopp där samtidigt kravet på Milosevic är att upphöra med alla våldshandlingar. Parallellt måste förberedelserna för fred och återuppbyggnad intensifieras. Fredskår Sverige börta initiativet till en europeisk fredskår bestående av personer med kompetens från ingenjörsarbete men också från socialt rehabiliteringsarbete och krishantering. Fredskåren ska komplettera konventionella hjälpinsatser och erbjuda en konstruktiv möjlighet för de tiotusentals enskilda människor som under krisen förklarat sig villiga till hjälpinsatser. Eftersom en huvuduppgift kommer att vara att försöka återskapa det civila samhället i Kosovo - och försöka upprätta ett civilt samhälle i Serbien - kan ingenting vara lämpligare än att låta frivilligorganisationer i Europa som exempelvis Röda Korset, ta ledningen i detta arbete. Alla krafter måste nu mobiliseras för att förbereda för den fredsuppgörelse som måste komma. Vi vet inte när, men planerna för återuppbyggnaden måste påbörjas nu. EU har det primära ansvaret. Det finansiella behovet kan jämföras med en Marshallplan. Framför allt Kosovo men även Serbien behöver massiv hjälp för att återställa infrastrukturen, det vill säga bostäder, skolor, vatten- och elförsörjning, telefoni med mera. Men lika viktigt är att hjälpa till på det mänskliga och sociala planet samt att bistå i arbetet med att försöka åstadkomma försoning. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Anders Wijkman EU-kandidat tel. 08-405 38 81 mobil. 070-736 85 58 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera