Minus 27 % på två månader

Minus 27 % på två månader - Hur ska riksdagen kunna fatta rätt beslut när regeringen inte förrän i dag presenterar verklighetsförankrade prognoser? Regeringens vägran att verklighetsanpassa tillväxt- och sysselsättningssiffrorna vare sig före motionstidens utgång, före partiledardebatten, eller före justeringen av finansutskottets betänkande, är ett oacceptabelt politiskt taktiserande som ytterst går ut över svenska folket, säger Mats Odell, vice ordförande i finansutskott, i en kommentar till regeringens kraftiga nedrevideringar av den ekonomiska utvecklingen. - Innan riksdagen har hunnit fatta beslut om budgeten för nästa år presenterar regeringen en reviderad bedömning om ekonomins utveckling som slår undan grunden för riksdagens budgetprocess. De beslut som återstår i riksdagen kommer att tas på helt felaktig grund. Detta är allt annat än rimligt. - Nu reviderar regeringen ned årets tillväxtsiffror till och med under Industriförbundets prognos den hittills mest pessimistiska. Nedrevideringen av BNP för nästa år är nästan en hel procentenhet (från 3,0 till 2,2 procent) Med andra ord har regeringens bedömning av den beräknade BNP-ökningen för år 1999 på två månader minskat med 27 procent! Detta gör att utgiftsramarna för 1999 fastställts av riksdagen på felaktig grund. Just nu pågår riksdagsbehandlingen av anslagen under varje utgiftsområde. Besluten om dessa kommer också att tas på felaktiga grunder. - Beskeden från regeringen om de reviderade prognoserna för år 1999 och 2000 kontrasterar starkt mot socialdemokraternas budskap i valrörelsen. Det visar att Sverige inte har råd med en regering som enbart sätter tilltro till den internationella konjunkturen. - Den parlamentariska situationen blir allt mer ohållbar. Sverige behöver snarast en ny och handlingskraftig regering. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Mats Odell riksdagsledamot tel. 08-786 56 86 mobil. 070-530 42 47 hemsida: www.kristdemokrat.se