Oklokt att inte ta del av samarbetet i Europa

Oklokt att inte ta del av samarbetet i Europa - Eftersom vi som land är utomordentligt beroende av omvärlden vore det oklokt att inte ta del i det samarbete som finns i vår del av världen. Genom EU påverkar vi omvärlden och därmed utvecklingen i vårt eget land. - Att ställa sig vid sidan om är att minska vårt inflytande, sa Alf Svensson, kristdemokraternas partiordförande, då han debatterade EU med Per Garthon (mp) i Västerås på onsdagen. Miljöpartiet och vänsterpartiet saknar realistiska alternativ till dagens samarbetsform i Europapolitiken. Alternativet är att helt isolera Sverige genom att ställa sig utanför allt europeiskt samarbete eller att som Norge, tvingas acceptera långtgående gemensamma regler utan att själv kunna vara med och påverka. Det finns mycket att kritisera inom EU, men trovärdigheten för det parti som inte har något realistiskt alternativ måste ifrågasättas. Man kan inte inbilla folk att man i FN mer effektivt skulle kunna fatta beslut i miljöfrågor och andra frågor som påverkar vår del av världen. FN behövs för det globala samarbetet, men det krävs även ett mer långtgående regionalt samarbete för att lösa konkreta europeiska problem. Det gäller att aktivt ta del i samarbetet och framföra konstruktiv kritik där så behövs för att förändra och förbättra EU:s funktions- och arbetssätt. Tyvärr väljer vissa partier att i stället obstruera och framföra negativ kritik utan att erbjuda några realistiska lösningar. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera