Olyckligt beslut om försvaret

Olyckligt beslut om försvaret - Dagens beslut i försvarsutskottet är djupt olyckligt och i strid med 1996 års försvarspolitiska beslut. Regeringens sätt att sköta den här frågan har varit ett sorglustigt spel. - Jag beklagar att det nu är de försvarsfientliga partierna som har vetorätt när det gäller landets försvarspolitik, säger Åke Carnerö, kristdemokratisk ledamot i försvarsberedningen och försvarsutskottet, i en kommentar till utskottets beslut på tisdagen. - Socialdemokraterna har visat ett vankelmod som överträffar det mesta. Det har varit svårt för försvarsutskottet att få besked om vilken politik som är regeringens. Försvarspolitiken är för viktig för att hanteras på ett sådant sätt. Arbetet inför ett nytt försvarsbeslut måste bygga på en stabil ekonomisk grund. Försvarsutskottets beslut i dag innebär ingen lösning på det verkliga problemet utan är enbart ett sätt att skjuta det på framtiden. - Ett enigt försvarsutskott betonade 1996 att övergången till det nya ekonomisystemet skulle vara verksamhetsneutralt och inte innebära någon köpkraftsförändring. Dagens beslut går stick i stäv med denna inriktning. En konsekvens är att de försvarsanställdas förtroende för försvarsmakten rubbas. - Konsekvenserna för den svenska försvarsindustrin kommer att blir förödande. Detta kommer att innebära stora problem för det internationella samarbetet på det försvarsindustriella området. Svensk försvarsindustri och försvarspolitik har inte råd med dessa ständiga ekonomiska kast som skadar utevecklingsverksamheten. I arbetet med att omstrukturera försvarsindustrin måste vår försvarsindustri förbli internationellt attraktiv som samarbetspartner. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Åke Carnerö riksdagsledamot tel. 08-786 46 05 mobil. 070-530 42 88 hemsida: www.kristdemokrat.se