Oskick av regeringen att ha utrikesnämnd i EU-valet

Oskick av regeringen att ha utrikesnämnd i EU-valet - Det är ett oskick att kalla till utrikesnämnd under valrörelsens sista vecka när riksdagen är ledig för att ledamöterna ska kunna bedriva valrörelse, säger Alf Svensson, kristdemokraternas partiordförande, med anledning av att regeringen vill sammankalla utrikesnämnden den 8 juni. Självklart ska utrikesnämnden vara beredd att sammanträde då ett brådskande ärende måste behandlas. Men när kallelsen går ut två veckor innan, som det nu handlar om, kan det knappast vara ett brådskande ärende. Regeringen Persson borde i stället uppmuntra alla att fullt ut delta i valrörelsen. Inte minst i syfte att öka valdeltagandet från det katastrofalt låga siffror som opionsmätningarna visar. Jag har samtalat med Gudryn Schyman och vi båda finner regeringens planering och agerande högst märklig. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera

Dokument & länkar