Regeringen KU-anmäls

Regeringen KU-anmäls Kristdemokraternas finanspolitiske talesman och vice ordförande i finansutskottet, Mats Odell, KU-anmäler regeringen för att bland annat få utrett om allt gått rätt till inför vårens budget när det gäller förändringar i anslagsförordningen för myndigheter. Bakgrunden är att samtidigt som regeringens vårbudget presenteras ändrar regeringen i anslagsförordningen, § 11 och 11 a, vilket medför att myndigheterna får helt ändrade förutsättningar jämfört med vad som redovisas i budgeten. Exempelvis anger regeringen i vårbudgeten att lönebidragen till arbetshandikappade ska öka med 90 miljoner kronor, men bland annat leder ändringen i anslagsförordningen i stället till att de tillgängliga medlen för lönebidrag minskar med 200 miljoner kornor. Detta redovisas överhuvudtaget inte i vårbudgeten. Kristdemokraterna har i alla riksdagens utskott begärt att konsekvenserna av förändringen i anslagsförordningen redovisas så att riksdagen utifrån korrekta förutsättningar kan ta ställning till och behandla vårbudgeten. Mats Odell vill i sin anmälan att konstitutionsutskottet ska granska om regeringen; - inför sitt beslut den 25 februari 1999 inhämtat behövliga upplysningar från myndigheterna om de effekter som kommer att uppstå genom förändringen anslagsförordningen i § 11 och 11 a, - på ett rimligt sätt informerat berörda myndigheter om beslutet och des konsekvenser för verksamheterna, - genom sitt beslut skapat konflikter i förhållande till redan utfärdade regleringsbrev, - genom sitt beslut infört en förordning med retroaktiv verkan. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Mats Odell riksdagsledamot tel. 08-786 56 86 mobil. 070-530 42 47 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera