Sluta urholka det kommunala självstyret

Sluta urholka det kommunala självstyret - Det är en skrämmande demokratisyn som den socialdemokratiska regeringen uppvisar när den steg för steg underkänner medborgarnas åsikt i kommunvalet och urholkar den kommunala självstyrelsen. När regeringen ogillar den politik som förs använder de, med benäget bistånd av vänsterpartiet och miljöpartiet, lagstiftningen på ett grundlagsvidrigt sätt. Den skarpa kritiken uttalade Kristdemokraternas partistyrelse vid sitt sammanträde på fredagen med anledning av regeringens proposition om de kommunala bostadsföretagen. Det senaste exemplet är regeringsförslaget om indragna statsbidrag om kommuner väljer att sälja sina kommunala bostadsföretag för att satsa på vård, skola och omsorg. Oavsett vad man tycker om en sådan politik är det fullständigt orimligt att dra in statsbidrag till kommunerna om den lokala nivån anser att åtgärderna är nödvändiga. Vänsterpartierna som styr vårt land underkänner därmed inte bara principen om kommunalt självbestämmande utan också sina egna partikamraters opinionsbildande kraft samt medborgarnas förmåga att utkräva ansvar i allmänna val. Det senaste regeringsförslaget är bara ett i raden av exempel på hur den kommunala självstyrelsen urholkats och statsmakternas förmynderi ökat. Tidigare hotades med indragna räntebidrag från kommunala bostadsföretag som inte agerade som regeringen önskade. Avgifterna inom barnomsorgen ska framöver regleras av staten genom maxtaxan. Det är tydligt att regeringen inte förmår att respektera att lägre nivåer i samhället kan fatta egna beslut, som inte alltid följer centrala önskningar. Den ensidiga familjepolitiken där valfriheten beskärs är ett annat uttryck för samma tänkesätt. Det finns all anledning för kristdemokraterna att skärpa sin roll som oppositionsparti när regeringen förlitar sig på vänsterpartiet i en allt starkare centralistisk och planekonomisk politik. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Sven Gunnar Persson partisekreterare tel. 08-723 25 00 mobil. 070-510 48 57 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera