Valmanifest - Människosynen viktigast i Europavalet

Människosynen viktigast i Europavalet - Den viktigaste fråga som varje väljare bör ställa till varje kandidat vare sig det handlar om EU-val eller andra val är: Vilken människosyn har Du? Det sa Alf Svensson, partiordförande, och Anders Wijkman, toppkandidat till Europaparlamentsvalet, då de presenterade kristdemokraternas valmanifest på lördagen. - Den frågan är viktigare än alla frågor om överstatlighet, inre marknaden, minimiregler etc. För oss kristdemokrater handlar det om att förankra politiken i den människosyn som har sina rötter i kristen etik och västerländsk humanism. Inga geografiska gränser kan rättfärdiga att vi vänder ryggen till medmänniskors situation. ”Subsidiaritetskonstitution” Europeiska rådet bör fastlägga en ”subsidiaritetskonstitution” där olika nivåers kompetens läggs fast. För oss kristdemokraterna är subsidiaritetsprincipens tillämpning grundläggande genom dess bidrag till maktfördelning och dess motverkan av maktkoncentration. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och att EU enbart ska fatta beslut i frågor som inte kan fattas effektivt på nationell eller lägre nivå. Ökad livskvalitét För ökad livskvalitét behövs bland annat satsningar för nya jobb, kraftfullare miljökrav, höjt konsumentskydd, och bättre villkor för landsbygden. Tryggare Europa För att få ett tryggare Europa gäller det att bland annat att prioritera östutvidgningen, ta krafttag mot den internationella brottsligheten, och bekämpa alla tendenser till drogliberalisering. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Sven Gunnar Persson partisekreterare tel. 08-786 47 14 mobil. 070-510 48 57 Anders Wijkman EU-kandidat tel. 08-405 38 81 mobil. 070-736 85 58 Magnus Berntsson pressekreterare mobil. 070-714 47 39 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera