Pressmeddelande: Kristinehamns kommun kampanjar i sex veckor

Kristinehamns kommun har en positiv inflyttning. Nu kampanjar Kommunen i sex veckor för att öka efterfrågan på bostäder i mysiga Kristinehamn.

– Vi kommer att nå väldigt många, säger Lars Ahlqvist, informationschef i kommunen. Min förhoppning är att de som äger bostäder får lättare att sälja eller hyra ut efter vår kampanj. Vi hoppas ju också på ett ökad efterfrågan på våra tomter i Vålösundet.

– Under de tre första kvartalen har befolkningen ökat, bland annat för att över 900 personer flyttat hit, säger Anders Dahlén, kommunchef i Kristinehamn. Av dem kommer enligt SCB:s senaste befolkningsmätning 433 personer från andra län än Värmland. Det gör oss till en stark motor när det gäller befolkningstillväxt för Värmland.

Detta, i kombination med att vi nu kampanjar för att ytterligare dra nytta av positiva befolkningssiffror, ska användas för att se om vi kan få företag att vilja bygga här. Förhoppningsvis kan en sådan uppmärksamhet användas som hävstång, säger Anders Dahlén avslutningsvis.

Kampanjen går i Örebro län, Värmlands län och i Mälardalen. Den börjar måndagen den 18 november och avslutas sex veckor senare. Första tiden ligger kampanjen främst i olika TV-kanaler för att sedan allt mer gå över till digitala och sociala media. En tidning kommer också att skickas ut som bilaga i Svenska Dagbladets hela spridningsområde i månadskiftet november/december. Den kommer också att skickas ut till alla hushåll i Kristinehamn kring andra advent.

Kontaktuppgifter

Lars Ahlqvist                                            Anders Dahlén
Informationschef                                      Kommunchef
0550-88 003                                             0550-88 001

Kristinehamn ligger vid innanhavets strand mitt i skärningspunkten mellan Stockholm, Oslo och Göteborg. Här finns 22 000 öar, kobbar och skär strax utanför staden. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår kommun och göra den ännu bättre. Kristinehamn är en plats att längta till.

Taggar:

Om oss

Kristinehamns kommun har ca 24 000 invånare och ligger vackert vid Vänerns strand i Värmland. Kommunen är livskraftig och drivande med ett växande och differentierat näringsliv, skolor som inspirerar till livslångt lärande och en god vård och omsorg. Här finns också ett företagsklimat i toppklass, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.

Dokument & länkar